slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Tájékoztató a Kúria döntésről az M.II. tanács által 2014. november 5-én megtartott tárgyaláson elbírált 10.328/2014. számú ügyről

A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint az alperesnél közalkalmazotti jogviszonyban álló felperes határozott időre szóló főigazgatói (vezetői) megbízását a munkáltatói jogkör gyakorlója 2010. október 10-én visszavonta. A felperes kérelmére a hatodik munkanapon kézbesített indokolást már nem a munkáltatói jogkör gyakorlója írta alá.

500 éves Werbőczy Hármaskönyve

Emlékezve arra, hogy Webőczy István országbíró 1514. október 18-án készült el a Tripartitummal, melyet az 1514. évi LXIII. törvénycikk törvényerőre emelt, és II. Ulászló király 1514. november 19-én megerősített, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog-és Államtudományi Kara 2014. november 19-én nagyszabású tudományos konferenciát tartott a Werbőczy Hármaskönyv 500. évfordulóján.

Dr. Darák Péter elnök úr vezette kúriai delegáció hivatalos látogatása Vietnámban

Truong Hoa Binh, a Vietnámi Legfelsőbb Népi Bíróság elnökének meghívására 2014. november 9-15. között a Vietnámi Szocialista Köztársaságba tett látogatást Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke és delegációja.

Vietnami tartózkodása során a Kúria elnöke tárgyalásokat folytatott meghívójával, Vietnám főbírájával, valamint fogadta őt és delegációját Truong Tan Sang, a Vietnámi Szocialista Köztársaság elnöke és Ha Hung Cuong igazságügy-miniszter is.

A Büntető Kollégiumvezetők Országos értekezlete

2014. november 19-21. között kerül megrendezésre a Büntető Kollégiumvezetők Országos Értekezlete a Magyar Igazságügyi Akadémián.

Az értekezletre - melyen a Kúria Büntető Kollégiumának bírái, az ítélőtáblák és a törvényszékek büntető kollégiumvezetői vesznek részt – meghívást kapott a Kúria Elnöke, a Legfőbb Ügyész, a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöke és az Igazságügyi Minisztérium miniszteri biztosa.

Az értekezlet szakmai kérdéseket vitat meg a Büntető Törvénykönyv, a Büntetőeljárási Törvény, a Büntetés-végrehajtási Törvény és a Szabálysértési Törvény köréből.

Oldalak

Például 11/22/2014
Például 11/22/2014

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.