Aktualitások
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.179/2016. számú ügyről kártérítés tárgyában
A felperes 1997. január 31-étől állt az I. rendű alperes alkalmazásában gazdasági igazgató munkakörben. Az I. rendű alperes 2000. szeptember 4-én kelt rendes felmondással a felperes munkaviszonyát megszüntette bizalomvesztésre hivatkozással. Az I. rendű alperes a 2000. szeptember 5-én kelt intézkedésével rendkívüli felmondást adott ki a munkáltató érdekeinek veszélyeztetése, vezetőhöz méltatlan magatartás miatt. Az I. rendű alperes 2003. január 1-jétől végelszámolás alatt állt. 2007. november 15-étől felszámolási eljárás van vele szemben folyamatban. Az I. és a II. rendű alperes között 2003. november 1-jétől kezdődő hatállyal a mozgó szolgálaton feladatot teljesítő munkavállalók továbbfoglalkoztatásáról megállapodás született, ennek VII. pontja szerint a mozgószolgálatnál tevékenykedő munkavállalókat a II. rendű alperes továbbfoglalkoztatja, munkaviszonyukban jogutódlás következik be. A perekre vonatkozó kimutatást a megállapodás 15/1. számú melléklete tartalmazta, köztük a felperes által kártérítés iránt az F. Munkaügyi Bíróságon indított pert. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.720/2015. számú ügyről kártérítés tárgyában
A felperes 2006 óta áll az alperesnél távközlési hálózatszerelő szakmunkás munkakörben alkalmazásban. Feladata többek között számítógépes, rádió-, telefon- és televíziós átviteli kábelek szerelése, javítása. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált ügyről – azonnali hatályú felmondás tárgyában
A felperes kozmetikus munkakörben állt az alperes alkalmazásában. A felek abban állapodtak meg, hogy 2013. január 31-én a jogviszonyt közös megegyezéssel fogják megszüntetni. ...
NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - nyílt vagyonhasznosítási pályázathoz
Tárgy: A Kúria egyes, válogatott, szerkesztett döntéseit, jogegységi iránymutatásokat és egyéb anyagokat tartalmazó havi folyóirat (a továbbiakban: BH) kiadása, valamint a BH-ban közlésre kerülő anyagok elektronikus jogi adatbázisba foglalás útján történő felhasználása ...
Összefoglaló az öregségi nyugdíj folyósítása szüneteltetése tárgyában folyamatban lévő eljárás felfüggesztéséről, az AB eljárásának kezdeményezéséről
Az 1947. december 24-én született felperes 2002. szeptember 1-től – a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény alapján – szolgálati nyugdíjban részesült, amely ellátás 2012. január 1-től öregségi nyugdíjként került továbbfolyósításra. A felperes 2002. szeptember 2-tól az Állami Számvevőszéknél állt közszolgálati, majd kormányzati szolgálati jogviszonyban, amely jogviszonya utóbb, a 2013. szeptember 4-én kelt felmentéssel megszüntetésre került. ...
A lett Legfelsőbb Bíróság irányításával és a Kúria közreműködésével elindult európai uniós projekt nyitómegbeszélése
A lett Legfelsőbb Bíróság, a litván Legfelsőbb Bíróság, a spanyol Legfelsőbb Bíróság, a Kúria, az Antwerpeni Egyetem és a Ljubljanai Egyetem közös, európai uniós társfinanszírozású, a „Legfelsőbb bíróságok mint a bírósági rendszerek hatékonyságának ...
A Kúria delegációjának hivatalos látogatása az Oroszországi Föderációban
Dr. Darák Péternek, a Kúria elnökének vezetésével 2016. július 10-14. között Vjacseszlav Mihajlovics Lebegyev úrnak, az Oroszországi Föderáció Legfelsőbb Bírósága elnökének meghívására ...
Tájékoztató a Kúria döntésről a Kfv.III.37.325/2016/4. számú földforgalmi üggyel kapcsolatos jelentős ügyben
A vadásztársaság mezőgazdasági termelőszövetkezetként nyilvántartásba vehető, ha az adóhatósághoz bejelentett főtevékenysége a vadgazdálkodás. A felperes mezőgazdasági termelőszövetkezetként ...
Tájékoztató a Kúria M.II. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.II.10.083/2016. számú jelentős ügyről munkavállalói kártérítési felelősség tárgyában
Az alperesek mint a felperes pénzkezeléssel megbízott munkavállalói egy, az 1990-es évek közepén keletkezett pénztárhiány fedezésére fiktív hitelt folyósítottak. Annak érdekében, hogy a fiktív hitelben szereplő összeg utóbb megtérüljön, az alperesek újabb fiktív hitelszerződéseket létesítettek. Amikor a hiány fedezésére már ezek az összegek sem voltak elegendőek, az ügyfelek betétjeit kezdték feltörni és az abban lévő pénzösszegeket irányították át a fiktív hitelállomány fedezésére abból a célból, hogy az egységnek az a tulajdonsága, hogy a hitelek megfizetése zavartalan, megmaradjon. ...

A KÚRIÁRÓL
SAJTÓ
FORUM SENTENTIARUM CURIAE
JOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉG
FOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOK
GYAKORLATI TUDNIVALÓK
HATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBEN
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
HATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOK
UNIÓS PROJEKTEK
HASZNOS OLDALAK