slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Tájékoztató a Kfv.III.35.225/2015. számú ügyben becslési eljárásban hozott adóhatósági határozat felülvizsgálata során irányadó szempontokról

Az adóhatóság jogerős határozatában felperes terhére két adóévre személyi jövedelemadó és százalékos egészségügyi hozzájárulás adónemekben – becslést alkalmazva – adóhiányt állapított meg, és az adóhiány után felperest adóbírság és százalékos egészségügyi hozzájárulás (Eho) megfizetésére kötelezte.

Tájékoztató a Pfv.IV.20.836/2015. számú szellemi alkotás jogosulatlan használatából eredő igény érvényesítése iránti ügyről

A perben a felperes keresete alapján azt kellett megítélni, hogy a szabadalmazásra bejelentett, utóbb oltalomban nem részesült, de a feltaláló által a felperes gazdasági társaság részére értékesített, „Eljárás gabonából készített, magas fehérjetartalmú, hússzerű anyag és ebből előállított készítmények gyártására” című találmány és annak később az I.r. alperes üzemében kikísérletezett és továbbfejlesztett gyártási ismeretanyaga a Ptk. 86. § (4) bekezdése alá eső know-how-nak minősül-e, a felperes és a II.r.

A vagyonosodás forrásának igazolása az elévült időszakot megelőzően, de 2006. szeptember 15-ét követően megszerzett jövedelem esetén

A felperesnél a 2007-2010. évekre folytatott vagyongyarapodás vizsgálata során a revízió megállapította, hogy a felperes több olyan ingatlan és ingó vagyontárgyat szerzett a vizsgált időszakban, melyekre vonatkozóan bevallást nem tett, nyugdíjának összege nem nyújthatott fedezetet a szerzésre és a megélhetésre, ezért az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 108.§ (1)-(2) bekezdései, valamint a 109.§ (1)-(3) bekezdéseit alapul véve becslést folytattak le. 

Oldalak

Például 10/07/2015
Például 10/07/2015

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.