Aktualitások
6 éves a korrupció elleni összefogás Magyarországon
Jelentős lépéseket tett a Kúria a 2017-es évben is az integritás fejlesztése és a korrupciós kockázatok kiszűrése érdekében. A legfőbb bírói fórum több állami szervvel közösen 2017. november 11-én vett részt azon az éves tanácskozáson, amelyen a 2011. novemberében aláírt, a korrupcióval szembeni ellenálló képesség erősítésére vonatkozó együttműködési nyilatkozatban foglaltak teljesülését értékelték. ...
Tájékoztató a KfvI.35.358/2017/7 számú ügyben, az Art. 109. § (1) bekezdésének 2016. január 1-ji módosítását, csak a 2016. január 1. napját követően indult személyi jövedelem adónembe indult bevallások utólagos ellenőrzése során kell figyelembe venni
A felperesnél az adóhatóság 2015. augusztus 5. napján közölt megbízólevéllel személyi jövedelem adónemben bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést végzett, melynek eredményeképpen a 2016. január 13-i közlés alapján becsléssel állapították meg a felperes adófizetési kötelezettségét ...
Tájékoztató a Kúria Pfv.III.21.832/2016. számú ügyében hozott döntésről, vagyoni és nem vagyoni kártérítés tárgyában
Az I. rendű felperes motorkerékpár vezetőjeként 2005-ben közlekedési balesetet szenvedett, amely következtében 100 %-os munkaképesség-csökkenés alakult ki nála ...
Darák Péter: a munkaügyi bírák hozzájárultak Magyarország munkaügyi kultúrájának emelkedéséhez
Nagyszabású munkaügyi konferenciát rendezett a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete a szervezet 20 évvel ezelőtti alapításának alkalmából. A 2017. december 7-én a Kúria dísztermében megrendezett tanácskozáson a munkaügyi bíráskodás múltjáról ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.892/2016. számú ügyről elmaradt munkabér és egyéb tárgyában
A felperes 1991. október 1-jétől állt alkalmazásban az I. rendű alperesnél forgalmi szolgálattevő munkakörben. A munkaviszonya kezdetétől folyamatosan ellátta a belföldi személypénztár kezelői feladatokat is. A 2012. június 14-én kelt munkaszerződés-módosítás ...
Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanács által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.846/2016. számú, Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata tárgyában hozott határozatról
A felperes az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. A Kormány a munkáltató kérelmére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 39. § (6a) bekezdése értelmében hozzájárult a továbbfoglalkoztatásához ...
Tájékoztató a Kúria Pfv.III.21.654/2016. számú egyedi ügyben kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatáról
A per 2012. februárban indult, az újszülött egészségkárosodásával kapcsolatos bonyolult szakkérdések, valamint a több alperes eltérő tevékenysége és megítélése miatt hosszadalmas szakértői bizonyítás volt szükséges. Az elsőfokú bíróság rész- és közbenső ítéletével megállapította ...
Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.812/2016. számú, kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatról
A felperes 2011. április 5-én kötött megállapodást az M. H. T. D-vel szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, 2011 őszén a felperesnél hát- és gerincfájdalmak jelentkeztek. A felperes 2012. március 5-én megjelent a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal I. fokú szakértői ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.842/2016. számú ügyről Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata tárgyában
A felperes 2013. január 1-jétől állt kormányzati szolgálati jogviszonyban az alperesnél, 2013. január 2-án kelt kinevezése szerint hivatalvezető-helyettese volt 618.400 forint illetménnyel. A 2015. június 12-én kelt kinevezés módosítás alapján ...
Tájékoztató a Kúria előtt Mfv.II.10.204/2017. szám alatt közszolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése miatt folyamatban volt ügyben
A felperes hivatalvezetőként tevékenykedett a II. rendű alperesnél, és ez alapján a hivatal üzemeltetésében lévő személygépkocsi, illetve mobiltelefon korlátozás nélküli használatát biztosították számára határozott időre. A munkáltatói jogkör gyakorlója visszavonta ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK