Aktualitások
BEADVÁNY VÁLASZTÁSI ÜGYBEN
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.
Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30.342/2015/4. számú ítéletről
A perbeli bankgarancia egy konkrétan megnevezett jogi személy, egy adott vállalkozási szerződésből eredő kötelezettségének teljesítését biztosította, ezért az a vállalkozó jogutódai által elkövetett szerződésszegés ...
Tájékoztató a Kúria M.II. tanácsa által 2016. január 27-én tárgyaláson kívül elbírált Mfv.II.10.504/2015. számú ügyben polgármester szabadság megváltásának tárgyában
A felperes 1988-tól 1990. évig tanácselnök, majd 1990-től 2010. október 3-áig polgármester volt az alperesi önkormányzatnál. A felperes a képviselő-testülettől, illetve az ügyrendi bizottságtól szabadságot nem kért, annak igénybevételét csupán ...
Tájékoztató a Kúria M.II. tanácsa által 2016. január 27-én tárgyaláson elbírált Mfv.II.10.485/2015. számú ügyben kártérítés megfizetése tárgyában
A II. rendű alperes 2008 és 2010 év között a felperes polgármesteri tisztségét töltötte be. A felperesi képviselő-testület az Idősek Otthonának hasznosítását bérbeadás útján kívánta megvalósítani, ezért az illetékes közigazgatási hivatal hivatalvezetőjétől kértek ...
Jogásznap a Kecskeméti Törvényszéken
A Kecskeméti Törvényszék adott otthont a 48. megyei jogásznapnak, melyet a Bács-Kiskun Megyei Jogászegylet szervezésében rendeztek meg ...
TÁJÉKOZTATÓ A KFV.III.37.889/2015/7. SZÁMÚ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ÜGYBEN
Amennyiben ügyvéd által ellenjegyzett okiratban foglalt jognyilatkozat joghatásának kiváltásához más eljárás szükséges, úgy a jogi képviselet ellátására az okiratot ellenjegyző ügyvéd mellett más ügyvéd is jogosult lehet. ...
TÁJÉKOZTATÓ A BT.III.1505/2015. SZÁMÚ BÜNTETŐÜGYBEN HOZOTT ELVI DÖNTÉSRŐL: A SOK VÁDPONTOT ÉRINTŐ RÉSZLEGES MEGALAPOZATLANSÁGOT MÁSODFOKON A SZÜKSÉGES BIZONYÍTÁS TERJEDELMÉTŐL FÜGGETLENÜL KI KELL KÜSZÖBÖLNI.
A kijelölés folytán eljárt törvényszék – több vádirat egyesítését követően – a 2014. február 28-i ítéletével az I. r. vádlottat felbujtóként, nyereségvágyból és több emberen elkövetett emberölés, különböző elkövetői minőségben elkövetett több rendbeli minősített rablás, fegyvercsempészet, lőfegyverrel visszaélés miatt mint visszaesőt életfogytig tartó fegyházra és 10 évi közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a fegyházbüntetésből legkorábban 30 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra. ...
TÁJÉKOZTATÓ A BT.III.1503/2015. SZÁMÚ BÜNTETŐÜGYBEN HOZOTT ELVI DÖNTÉSRŐL: A TÖBB EMBEREN ELKÖVETETT EMBERÖLÉSRE VONATKOZÓ FELBUJTÁS CSAK ABBAN AZ ESETBEN ALKOTHAT TÖRVÉNYI EGYSÉGET, HA UGYANAZON TETTES LEGALÁBB KÉT EMBERÖLÉSI CSELEKMÉNYÉRE VONATKOZIK.
Az első fokon eljárt törvényszék P. T. I. r. vádlottat mint felbujtót, a II. r. vádlottat mint tettest előre kitervelten, az I. r. esetében nyereségvágyból is elkövetett emberölésben találta bűnösnek, ezért előbbit 11 évi, utóbbit 10 évi fegyházra, továbbá mindkettőjüket 10 évi közügyektől eltiltásra ítélte. a III. r. vádlottat pedig a II. r. vádlott tettesi emberölési cselekményéhez kapcsolódó bűnsegély miatt emelt vád alól felmentette. ...
TÁJÉKOZTATÓ A BFV.II.1256/2015. SZÁMÚ BÜNTETŐÜGYBEN HOZOTT ELVI DÖNTÉSRŐL: AZ ISMÉTELT FELÜLVIZSGÁLATI INDÍTVÁNY FOGALMA. A TÉNYBŐL TÉNYRE VONT KÖVETKEZTETÉS ÉS A JOGI KÖVETKEZTETÉS ELHATÁROLÁSA.
A törvényszék az I., II. és III. rendű terheltet társtettesként elkövetett emberölés bűntettének kísérlete [Btk. 160. § (1) bekezdés] és rongálás bűntette [Btk. 371. § (3) bekezdés a) pont] miatt végrehajtandó börtönre és közügyektől eltiltásra ítélte. ...

A KÚRIÁRÓL
SAJTÓ
ELÉRHETŐSÉGEK
JOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉG
FOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOK
GYAKORLATI TUDNIVALÓK
HATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBEN
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
HATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOK
UNIÓS PROJEKTEK
HASZNOS OLDALAK