slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A Kúria Elnöke pályázatot hirdet 2015. évre az állam- és jogtudományi karok doktori iskoláinak, valamint a közszolgálati egyetem közigazgatás-tudományi doktori iskolájának hallgatói számára a Kúrián gyakornoki feladatok ellátására Tovább >>

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Tájékoztató Kúria döntéséről a Gfv.VII.30.307/2014. számú ügyben

A felperes a 2010. szeptember 16-a óta felszámolás alatt álló gazdasági társaság hitelezőjeként keresetével annak megállapítását kérte, hogy az I. r. és a II. r. alperes mint az adós vezető tisztségviselői, a 2008. október 20-án bekövetkezett fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben ügyvezetési feladataikat nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el, és ezáltal az adós vagyona 672.237.111 Ft-tal csökkent, illetve a hitelezők követeléseinek teljes kielégítése meghiúsult.

Tájékoztató a Pfv.V.21.961/2014/7.számú különösen munkaigényes egyedi ügyben

Az I.r. felperes és a II.r. felperes jogelődje 1997. október 27-én öt évre szóló együttműködési szerződést kötöttek az alperessel könyvkiadók és -kereskedők részére komplex szolgáltatásokat nyújtó új típusú disztribúciós és értékesítési rendszer létrehozására. Az együttműködés azonban nem teljesítette gazdasági várakozásaikat. Ezt álláspontjuk szerint az alperes hibás és késedelmes teljesítése, nem megfelelő együttműködése idézte elő, és szerintük az alperes szerződésszegése folytán az egyik szerződéses partnerüknek is jelentős mértékű kára keletkezett.

Őexcellenciája Colleen Bradley Bell amerikai nagykövet asszony bemutatkozó látogatása a Kúria elnökénél

Az Amerikai Egyesült Államok új budapesti nagykövete, őexcellenciája Colleen Bradley Bell asszony bemutatkozó udvariassági látogatást tett Dr. Darák Péternél, a Kúria elnökénél 2015. január 23 án. A Kúria elnöke bemutatta Nagykövet Asszonynak a Kúria szervezetét és feladatait, Nagykövet Asszony pedig beszámolt eddigi életpályájáról, végezetül kölcsönösen biztosították egymást jövőbeni együttműködési szándékukról.

Budapest, 2015. január 28.

A Kúria Sajtótitkársága

Oldalak

Például 01/29/2015
Például 01/29/2015

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.