slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Tájékoztató a Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Zrt. felperesnek Magyar Állam alperes ellen általános szerződési feltételekhez kapcsolódó törvényi vélelem megdöntése iránti perben a Kúria ítéletéről

Gfv.VII.30.407/2014/4

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendelkezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény alapján indult perben a Fővárosi Ítélőtábla helyben hagyta a Fővárosi Törvényszék kereset elutasításáról szóló ítéletét.

A felperes felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Kúria a  jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Tájékoztató a Pfv.V.20.185/2014/4. számú elvi jelentőségű ügyben

A felek között 2010. augusztus 23-án vállalkozási szerződés jött létre a felperesi településen a közétkeztetési feladatok ellátására, amely magában foglalta a gyermek-, illetve diákétkeztetés biztosítását, a szociális alapon étkezést igénylők étkezésének biztosítását, a munkahelyi vendéglátást, továbbá igény szerint az a la carte étkeztetést. A szerződést a felek öt éves határozott időre kötötték és megállapodtak abban, hogy a jogviszony megszüntetésére kizárólag közös megegyezésük, vagy súlyos szerződésszegésre alapított felmondás alapján kerülhet sor.

Sajtóközlemény

A Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt. felperesnek Magyar Állam alperes ellen általános szerződési feltételekhez kapcsolódó törvényi vélelem megdöntése iránt indított perében a Kúria Pfv.I.21.930/2014. számon 2014. december 18. napján meghozta érdemi döntését, melynek írásba foglalása a 2014. évi XXXVIII. törvény 15. § (6) bekezdése alapján legkésőbb nyolc napon belül, kézbesítése pedig további három napon belül történik meg. A döntés tartalmáról a kézbesítést követően jelenik meg közlemény a Kúria honlapján.

Budapest, 2014. december 18.

Oldalak

Például 12/19/2014
Például 12/19/2014

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.