slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Nemzetközi környezetvédelmi konferencia a Kúrián

A Kúria adott otthont - két napos konferencia keretében - a környezetvédelmi bírák XI. nemzetközi fórumának.

A környezetvédelmi bírák európai szervezete, az EUFJE, évente tartja konferenciáit, felváltva, más - más tagállamban. Budapesten első alkalommal rendezték meg e rangos szakmai tanácskozást "Megelőző intézkedések a 21. századi környezeti hatásokkal szemben" címmel.

Tájékoztató a Pfv.V.21.131/2014/8.számú ügyben

A peres felek között 1994. március 09-én együttműködési megállapodás jött létre a Magyar Honvédség védelmi képességének fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosítása céljából. Az együttműködés azonban utóbb Magyarország NATO-csatlakozási miatt, tehát olyan okból, amelyért egyik fél sem felelős, okafogyottá vált, a megállapodás lehetetlenült.

Átadták a Deák Ferenc – jogászdíjakat

A Deák Ferenc Díj ez évi ünnepélyes átadására a mai napon került sor a Budapesti Ügyvédi Kamara klubtermében

A Deák Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából 2003-ban alapított szakmai díjat olyan tiszteletreméltó személyek kaphatják, akik alkotmánybíróként, bíróként, ügyészként, ügyvédként, közigazgatási szakemberként, közjegyzőként, jogtudósként az elmúlt századok nagy jogászainak, a deáki hagyományoknak méltó utódai.

A Kúria a HÉA irányelv 90. cikkének (1) bekezdése alkalmazásáról döntött

Kfv.I.35.387/2014

A felperest megilleti az adóalap csökkentése, tekintettel arra, hogy az áru ellenértéke részére nem került megfizetésre, és azt a szerződés megszűnése (felbontása) folytán már nem is követelheti.

Oldalak

Például 10/21/2014
Például 10/21/2014

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.