slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.976/2014/9 számú elvi jelentőségű ügyben, közérdekű adat kiadása tárgyában meghozott ítéletéről

A felperes közérdekű adatként kérte az alperesi bíróságtól az előtte legalább négy éve folyamatban levő peres eljárásokban a jogi személy felperes és alperes nevének, az ügyszámoknak és a keresetlevél megérkezése időpontjának közlését. Az alperes az ügyszámokat és a keresetlevél benyújtásának időpontját közölte, azonban a jogi személy felek nevének kiadását megtagadta.
A felperes keresetében a jogi személyek nevének kiadására kérte kötelezni az alperest azzal, hogy a nevek mellett szerepeltesse az ügyszámokat és a keresetlevél beadása időpontját.

Tájékoztató a Pfv.VI.20.619/2015/4. számú CIB Ingatlanlízing Zrt. felperesnek a Magyar Állam alperes ellen általános szerződési feltételek érvényességének megállapítása iránti perben a Kúria ítéletéről

A 2014. évi XXXVIII. törvény (Tv.) alapján indult perben az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította és azt a másodfokú bíróság helybenhagyta. A felperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

A Kúria az Alkotmánybíróság 34/2014. (XI.14.) számú ügyben hozott határozatában írtakra is tekintettel a Tv. alkalmazhatóságát nem találta kétségesnek. A hivatkozott  jogszabályi rendelkezések megvizsgálása alapján arra a következtetésre jutott, hogy azoknak a Tv. megfelel.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.645/2014. számú ügyről – foglalkozási megbetegedés tárgyában

A felperes 1998. január 1-jétől állt az alperes alkalmazásában karbantartó munkakörben, 2011. márciusától csoportvezetői feladatokat látott el. Az alperes szauna és tartozékai gyártásával foglalkozik, amelyhez alapanyagként  különböző típusú faanyagokat használ. A felperes 1999-2000 telén észlelte, hogy gyakran náthás, és asztmatikus tünetei vannak (köhögés, nehéz légzés, stb.). Ezek a panaszok a következő években erősödtek, de nyáron, és otthoni környezetben enyhültek. 2001. év végétől a felperes vény nélkül kapható hörgőtágító gyógyszereket szedett.

A Kúria K.I. tanácsa 2015. május 14-i tárgyalási napján Kfv.I.35.784/2014 számon nehéz megítélésűnek minősített ügyben hozott döntést

Az ügy felperesei non profit gazdasági társaságok. A felperesek létrehozásának célja a Szekszárd város és Szálka község külterületén lévő a tagok tulajdonában lévő földterületeken megépülő, állami és EU-s forrásból finanszírozott melioráció, vízelvezető, tározó, hordalékakna megépítése és elkészülte után annak üzemeltetése.

Oldalak

Például 06/27/2015
Például 06/27/2015

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.