slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Tájékoztató a Bfv.II.256/2014. számú ügyhöz

A F. Bíróság a 2011. február 25. napján megtartott tárgyaláson kihirdetett ítéletében a felülvizsgálati indítvánnyal érintett I. rendű és  II. rendű terheteket 2 rendbeli társtettesként elkövetett rablás bűntette miatt marasztalta el. A másodfokon eljáró ítélőtábla a 2012. szeptember 6. napján megtartott nyilvános ülésen meghozott  ítéletével az elsőfokú ítéletet e körben megváltoztatva a terheltek cselekményeit 2 rendbeli társtettesként elkövetett emberrablás bűntettének és 1 rendbeli társtettesként elkövetett rablás bűntettének minősítette.

Tájékoztató a Bfv.I.720/2014. számú ügyhöz

A terheltet a járásbíróság a 2013. január 17. napján meghozott ítéletében közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette [1978. évi IV. törvény 230. § (1) bekezdés] miatt háromszáz óra közérdekű munkára ítélte, azzal, hogy azt fizikai segédmunkás munkakörben kell ledolgozni.

Tájékoztató a Kúria M.II. tanácsa által 2014. szeptember 10-én megtartott tárgyaláson elbírált Mfv.II. 10.130/2014. számú ügyről

A felperes a keresetében az elbocsátás fegyelmi büntetés hatályon kívül helyezését és jogviszonya helyreállításának mellőzésével az egyéb jogkövetkezmények alkalmazását kérte. Keresete indokolásában eljárásjogi jogszabálysértésre hivatkozott és érdemben is vitatta a fegyelmi határozatban foglalt megállapításokat.

Tájékoztató a Kúria döntéséről az Mfv.II.10.137/2014. számú ügyben

A kétszer hatályon kívül helyezett ügyben a felperes az I. rendű alperes jogelődjének állományába tartozó köztisztviselő volt, akit az I. rendű alperes államtitkára tartós külszolgálatra rendelt ki 2001. szeptember 1-jétől. Erre figyelemmel a vele történt megállapodás alapján a külszolgálat időtartamára áthelyezték őt a II. rendű alperes jogelődjéhez azzal, hogy a külszolgálat lejártával vissza kell helyezni az I. rendű alpereshez. A közigazgatási államtitkár 2002. szeptember 16-ától megszüntette a felperes kihelyezését, és visszahelyezte őt a minisztérium állományába.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.II.21.342/2013. számú ügyben

A peres felek 1980 augusztusától 2004 július végéig éltek házassági életközösségben, amikor a felperes elköltözött a közös lakóingatlanukból az ugyancsak a közös tulajdonukban álló, 2004 tavaszán hitellel vásárolt lakásba. A házastársak együttélésük alatt magas életszínvonalat tartottak, amelynek forrása felperesnek az exkluzív éttermet működtető kft.-beli részesedéséből származó jövedelme volt, míg az alperes három gyermeküket nevelte és a háztartást vezette.

Oldalak

Például 09/21/2014
Például 09/21/2014

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.