slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Összefoglaló az Mfv.III.10.130/2015. számú egyedi határozatról

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) a munkaügyi bíróság ítéletével elrendelt új eljárásban határozatot hozott, amelyben a Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság határozatát megváltoztatva, a felperes részére 2010. június 3-tól kezdődően havi 97.495 Ft rokkantsági nyugdíjat állapított meg a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 36/A. § (1) bekezdése alapján.

Idegenrendészeti ügyben szigorít a Kúria

A Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának vezetője észlelve, hogy a kollégium ítélkező tanácsai eltérő gyakorlatot folytatnak a harmadik ország állampolgárai beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény rendelkezéseinek értelmezése során, jogegységi eljárást kezdeményezett, amelynek eredményeként megszületett a 2/2015. számú KJE határozat. A vizsgált eljárás tárgya a harmadik országból jogszerűen érkezőkkel kapcsolatos eljárás. A jelen eljárásban az ügyfelek akik Magyarországra ún.

Összefoglaló a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának összegszerűsége megállapítására lefolytatott megismételt eljárásban hozott társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata tárgyában hozott elvi határozatról

Az alperes a 2014. július 21-én kelt határozatával a felperes részére 2012. január 1-től rokkantsági ellátásként folyósított ellátást 2014. szeptember 30. napjával megszüntette, egyidejűleg, 2014. október 1. napjától kezdődően 114.755 Ft összegű rokkantsági ellátást állapított meg. Határozatában rögzítette, hogy a felperes 49%-os egészségi állapotát és C2 minősítési kategóriába tartozását a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2014. május 29-én kelt 7.M.436/2013/10. számú ítélete alapján állapította meg.

Összefoglaló az Mfv.III.10.143/2015. számú, egészségbiztosítási ellátások megtérítésére kötelező fizetési meghagyás hatályon kívül helyezése iránt indított perben hozott elvi határozatról

Az alperes a 2013. július 10-én kelt fizetési meghagyással – a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 67. § (1) bekezdése alkalmazásával – kötelezte a felperest. A munkaügyi bíróság a felperes keresetét, amelyben a határozat felülvizsgálatát azért kérte, mert a balesetet kizárólag a sérült munkavédelmi szabályszegései okozták, elutasította. A bíróság a lefolytatott bizonyítás eredményeként arra a következtetésre jutott, hogy a baleset a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 54.

Oldalak

Például 07/30/2015
Például 07/30/2015

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.