slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Tájékoztató a Gfv.VII.30.238/2015. számú, elvi jelentőségű, a Magyar Nemzeti Bank – az OTP Jelzálogbank és az OTP Nyrt. ellen, egyes általános szerződési feltételek tisztességtelenségének megállapítására irányuló perben hozott jogerős ítéletéről

A felperes keresetében a 2014. évi XXXVIII. tv. 6. § (2) bekezdése és a 2014. évi XL. tv. 36. § (2) és (4) bekezdése alapján annak megállapítását kérte, hogy az alperesek által 2010. november 27-e és 2014. július 21-e között alkalmazott forint és deviza kölcsönszerződések részét képező Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tételesen megjelölt egyes rendelkezései tisztességtelenek ezért érvénytelenek.

Sajtóközlemény

A Magyar Nemzeti Bank felperesnek a CIB Lízing Zrt. alperes ellen szerződéses kikötés tisztességtelenségének megállapítása iránti perben a Kúria Pfv.V.21.347/2015/6. számon 2015. szeptember 02. napján meghozta érdemi döntését, amelynek írásba foglalása a 2014. évi XXXVIII. törvény 15. § (6) bekezdése alapján legkésőbb 8 napon belül, kézbesítése pedig további 3 napon belül történik meg. A döntés tartalmáról a kézbesítést követően jelenik meg sajtóközlemény a Kúria honlapján.

Budapest, 2015. szeptember 02.

Sajtóközlemény

A Magyar Nemzeti Bank felperesnek UCB Ingatlanhitel Zrt. alperes ellen szerződéses kikötések tisztességtelensége megállapítása iránti perben a Kúria Pfv.V.21.346/2015/5. számon 2015. szeptember 2. napján meghozta érdemi döntését, amelynek írásba foglalása a 2014. évi XXXVIII. törvény 15.§ (6) bekezdése alapján legkésőbb 8 napon belül, kézbesítése pedig további 3 napon belül történik meg. A döntés tartalmáról a kézbesítést követően jelenik meg sajtóközlemény a Kúria honlapján.

Budapest, 2015. szeptember 2.

Tájékoztató a Pfv.VI.21.353/2014. számú elvi jelentőségű ügyben

Az ügyben eldöntendő kérdés az volt, hogy a csődegyezség megkötését követően, de még annak bírósági jóváhagyását megelőzően az alperes jogszerűen használta-e fel a felperes által letett óvadék teljes összegét. Ehhez azt a jogkérdést kellett a Kúriának megválaszolnia, hogy a csődegyezség mikortól hat ki az abban részt nem vett hitelezőkre, mikortól van a csődegyezségnek kényszeregyezség hatálya: a megkötésétől (ez volt a másodfokú bíróság álláspontja), vagy csak a jogerős bírósági jóváhagyástól (ez volt az elsőfokú bíróság álláspontja).

Sajtóközlemény

A Magyar Nemzeti Bank felperesnek a Magyar Cetelem Bank Zrt. alperes ellen szerződéses kikötések tisztességtelensége megállapítása iránti perben a Kúria Pfv.VI.21.345/2015/5. számon 2015. augusztus 28. napján meghozta érdemi döntését, amelynek írásba foglalása a 2014. évi XXXVIII. törvény 15.§ (6) bekezdése alapján legkésőbb 8 napon belül, kézbesítése pedig további 3 napon belül történik meg. A döntés tartalmáról a kézbesítést követően jelenik meg sajtóközlemény a Kúria honlapján.

Budapest, 2015. augusztus 28.

Oldalak

Például 09/04/2015
Például 09/04/2015

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.