slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A „Budapest 100” rendezvény-sorozathoz csatlakozott Igazságügyi Palota, amely a Legfőbb Ügyészségnek, a Fővárosi Ítélőtáblának és Magyarország legfőbb bírói szervének, a Kúriának ad otthont, 2015. április 19-én, vasárnap 10:00 és 18:00 óra között fogadja a látogatókat. Tovább >>

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Tájékoztató a Pfv.VI.20.453/2015. számú K&H Bank Zrt. felperesnek a Magyar Állam alperes ellen általános szerződési feltételekhez kapcsolódó törvényi vélelem megdöntése iránti perben a Kúria ítéletéről

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény alapján indult perben a keresetet elutasító jogerős ítélet ellen a felperes által előterjesztett felülvizsgálati kérelem folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Tájékoztató a Bfv.I.19/2015. számú ügyhöz

Halmazati büntetés törvénysértő jogcímének megváltoztatása az Alkotmánybíróság döntése kapcsán

Oldalak

Például 04/18/2015
Például 04/18/2015

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.