Aktualitások
BEADVÁNY VÁLASZTÁSI ÜGYBEN
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.
Dr. Kónya István a Kúria elnökhelyettesének nyilatkozata a Kékfény című műsorban az új Büntető eljárási törvény tervezetéről
2016. június 20-i adásában hallgathatják meg Dr. Kónya István a Kúria elnökhelyettesének nyilatkozatát. Az új Be.tv. elsődleges célja az ügymenet felgyorsítása. A Kúria szerint vannak bonyolult eljárási ellentmondások a törvény tervezetben. A műsor megtekinthető a Duna TV internetes oldalán, a 2016. június 20-i Kékfény című műsorában. ...
Tájékoztató a Kúria Önkormányzati Tanácsa 5002/2016. számú határozatához
A Kúria bírói kezdeményezés alapján vizsgálta Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 19/2014. (XI. 27.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.). ...
A munkaviszony jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei – háttérbeszélgetés a Kúrián
Dr. Darák Péter, a Kúria Elnöke törvényben meghatározott jogkörében eljárva indítványozta a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium, Munkaügyi Szakágánál, hogy joggyakorlat-elemzést folytasson le a munkaviszony jogellenes megszüntetés jogkövetkezményeivel kapcsolatos joggyakorlat tárgyában. ...
Tájékoztató a Pfv.V.20.452/2016/4. számú egyedi ügyben, hibás teljesítés hiányában az egyedi szerződésben kikötött, súlyos szerződésszegésre alapítható azonnali hatályú felmondás nem jogszerű
A Kúria a közbeszerzési eljáráson alapuló vállalkozási szerződéses jogviszonyban a felperesek által érvényesített vállalkozói díjigény elbírálása során a lefolytatott - elsősorban szakértői - bizonyítás terjedelmes iratanyagának értékelésével az alábbi megállapításokat ...
Tájékoztató a Pfv.V.20.620/2016/9. sz. egyedi ügyben földgázszállítási szerződések nem megfelelő teljesítésére hivatkozással érvényesített igények elbírálása tárgyában
A per során előterjesztett keresetében a felperes arra hivatkozással, hogy az alperes a felek között létrejött földgázszállítási szerződések alapján nominált, illetőleg az általa aukciókon elnyert földgázkapacitást egyes időszakokban ténylegesen ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.616/2015. számú ügyről - a rendkívüli felmondás jogszerűsége a Pp. 4. § (2) bekezdésével összefüggésben
A felperes 2007. szeptember 11-ével létesített határozatlan időtartamú munkaviszonyt az alperessel gépkocsivezető munkakörben. A felperes munkaviszonyát az alperes 2011. szeptember 14-én rendkívüli felmondással megszüntette arra hivatkozással ...
Tájékoztató a Kúria M.II. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.II.10.033/2016. számú jelentős ügyről ügyvezető kártérítési felelőssége tárgyában
A felperes munkáltató keresetében 7.080.000 forint és ezen összeg kamatának megfizetésére kérte kötelezni az ügyvezető igazgató alperest. Álláspontja szerint az alperes két megbízási szerződés megkötésével és a megbízási díjak kifizetésével ...
Tájékoztató a Mfv.II.10.043/2016. számú ügyben a Kúria jelentős határozatáról közalkalmazott garantált illetménye tárgyában
A felperes keresetében azt sérelmezte, hogy a garantált illetménye nem érte el az irányadó kormányrendeletekben kötelező jelleggel meghatározott garantált bérminimum összegét. ...
Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30.086/2016/8. számú végzéséről a felszámolási eljárásban a jövőbeni követelésként elzálogosított, a felszámolás tartama alatt keletkezett bérleti díjkövetelés megítéléséről
A hitelezők és az adós a hitelezők által nyújtott hitel biztosítékaként, az adós jövőbeni követeléseire zálogjogot alapítottak. Az adós az ingatlanára bérleti szerződést kötött. Az adós felszámolásának a megindulása után a hitelezők kérték ...

A KÚRIÁRÓL
SAJTÓ
FORUM SENTENTIARUM CURIAE
JOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉG
FOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOK
GYAKORLATI TUDNIVALÓK
HATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBEN
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
HATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOK
UNIÓS PROJEKTEK
HASZNOS OLDALAK