Aktualitások
BEADVÁNY VÁLASZTÁSI ÜGYBEN
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.
Tájékoztató a Kúria közérdekű adat kiadása tárgyában meghozott Pfv.IV.21.535/2015/6. számú ítéletéről
A jogerős ítélet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján kötelezte az alperest, hogy elektronikus formában adja ki a felperes részére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint megrendelő, másrészről a Századvég Politikai Iskola Alapítvány, a Stategopolis Kft., valamint a Századvég Gazdaságkutató Zrt., mint vállalkozók között 2012. február 23-án létrejött szerződés alapján a vállalkozó által elkészített tanulmányok, elemzések, szakértői anyagok másolatát. ...
Tájékoztató a Kúria Gfv.VII. tanácsa által, tárgyaláson kívül elbírált 30.201/2015. számú kiemelt jelentőségű ügyről, felszámolás során kötött szerződés érvénytelenségének megállapítása tárgyában
A felperes annak megállapítása iránt indított keresetet, hogy a közszolgáltatást ellátó, felszámolás alá került és stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősített I. r. alperes vagyonának nem nyilvános pályázat útján történő értékesítésére ...
Tájékoztató a Kfv.V.35.625/2014. számú, a mögöttes felelős bevalláson, adóhatározaton alapuló, egy határozatba foglalt kötelezése kérdésében adóügyben meghozott döntésről
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény /a továbbiakban: Art./ a II. fejezetben szabályozza az adókötelezettséget (14.§), amely szerint az adózó az adó és a költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése (kiutalása) érdekében köteles ...
Portréinterjú Dr. Orosz Árpáddal, a Kúria Polgári Kollégiumának kollégiumvezető helyettesével
"Végrendelet: akarati elv kontra alaki hiba"- Dr. Orosz Árpád a titkári beosztás "elkerüléséről", a londoni bírósági lapozóról, a jogi oktatás szemléletéről és a kis falutól a Kúriáig vezető útról ...
TÁJÉKOZTATÓ A KÚRIA M.I. TANÁCSA ÁLTAL TÁRGYALÁSON KÍVÜL ELBÍRÁLT MFV.I.10.236/2015. SZÁMÚ ÜGYRŐL MUNKAVÁLLALÓI AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁS TÁRGYÁBAN
A felperes 2004. október 18-ától állt az alperes alkalmazásában, 2009. június 25-étől üzemfenntartási osztályvezetői munkakörben foglalkoztatták. 2012. november 7-én a felperest és munkatársait az Á. utcai irodából a B. utca 32. szám alatti központi irodaházba költöztették. Gy.G. főmérnök már 2012. november 6-án levélben kérte a vezérigazgató-helyettest, hogy az Üzemfenntartás Irányítás munkatársainak az alperes B. utcai irodaházába való beköltözésével párhuzamosan engedélyezze a nyomdai telephelyen (Á. utca) használt számítástechnikai eszközöknek az áthelyezését. ...
TÁJÉKOZTATÓ A KÚRIA M.I. TANÁCSA ÁLTAL TÁRGYALÁSON KÍVÜL ELBÍRÁLT MFV.I.10.230/2015. SZÁMÚ ÜGYRŐL MUNKAVISZONY FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN
A felperes a keresetében annak megállapítását kérte, hogy 1997. január 1-jétől 2011. november 20-áig munkaviszonyban állt az alperesnél. Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapította, hogy a felek között 2006. április 18. és 2009. június 24., valamint 2011. július 18. és 2011. november 19. között munkaviszony állt fenn. ...
TÁJÉKOZTATÓ A KÚRIA M.I. TANÁCSA ÁLTAL TÁRGYALÁSON ELBÍRÁLT MFV.I.10.061/2015. SZÁMÚ ÜGYRŐL - VAGYONI ÉS NEM VAGYONI KÁRTÉRÍTÉS TÁRGYÁBAN
A felperes 2011. február 5-étől határozatlan időre szóló munkaviszony keretében tehergépkocsi-vezető munkakörben állt az I.r. alperes alkalmazásában. A felperes az I.r. alperes részére teljesített külföldi munkavégzés során a munkáltató utasítására 2011. július 30-31-én (szombat-vasárnap) az I.r. alperes partnercége k-i telephelyén töltötte a pihenőidejét. ...
TÁJÉKOZTATÓ A KÚRIA M.I. TANÁCSA ÁLTAL TÁRGYALÁSON ELBÍRÁLT MFV.I.10.054/2015. SZÁMÚ ÜGYRŐL KÁRTÉRÍTÉS, KÁRMEGOSZTÁSI ARÁNY TÁRGYÁBAN
Az irányadó tényállás szerint a felperes alperesnél gépkocsivezetőként állt munkaviszonyban, tartálykocsit 2004 óta vezetett. A felperes indokolatlan technikai műveletet gyakorolt huzamosabb ideje, amikor a cukor lefejtése során a nyomás alatt lévő tartálykocsi tetejére felmenve, kézzel ellenőrizte a fedlapoknál a cukor, illetve a sűrített levegő szivárgását. ...
TÁJÉKOZTATÓ A KÚRIA M.I. TANÁCSA ÁLTAL TÁRGYALÁSON ELBÍRÁLT MFV.I.10.037/2015. SZÁMÚ ÜGYRŐL - INDOKOLÁS NÉLKÜLI FELMENTÉS TÁRGYÁBAN
A felperes a keresetében a munkáltatói jogellenes felmentésre figyelemmel 12 havi illetményének megfelelő összeg megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Hivatkozása szerint a felmentés nem a munkáltatói jogkör gyakorlójától származott, továbbá annak indoka nem valós és nem okszerű. A munkáltató megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, illetve rendeltetésellenes joggyakorlást valósított meg. Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította. A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A felperes felülvizsgálati kérelme megalapozatlan. ...

A KÚRIÁRÓL
SAJTÓ
ELÉRHETŐSÉGEK
JOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉG
FOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOK
GYAKORLATI TUDNIVALÓK
HATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBEN
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
HATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOK
UNIÓS PROJEKTEK
HASZNOS OLDALAK