Aktualitások
Tájékoztató fél évtizede húzódó, állattartó telepek korszerűsítésére igénybe vett támogatással kapcsolatos Kfv.IV.35.616/2015 számú egyedi ügy eldöntéséről
Az Európai Uniós mezőgazdasági támogatás igénybevételének jogszerűségével kapcsolatos ügy mögött több tucat közigazgatási határozat húzódik meg. A közigazgatási eljárás során maga az elsőfokú hatóság is visszavonta, a másodfokú hatóság ...
Sajtóközlemény a „Tudta? Brüsszel egy városnyi illegális bevándorlót akar Magyarországra telepíteni.” szövegű plakátok és hirdetések kifogásolásának tárgyában
A választási eljárásokban megjelenő, a közügyek vitatásának körén belül maradó vélemények minősítése kapcsán az Alkotmánybíróság határozati értelmében a Kúriának nincsenek az Nszt.-ből és a Ve.-ből származó eszközei. (Knk.I.37.723/2016/2. ...
Sajtóközlemény az országos népszavazási kezdeményezés támogatására gyűjtött aláírások érvényessége vizsgálatának szempontjairól ( Knk. I. 37.722/2016/3.)
A népszavazás kezdeményezéséhez kapcsolódó aláírásgyűjtő ívek és konkrét aláírások érvényességének vizsgálata során hozott 51/2016 -os számú határozat elleni felülvizsgálat során a Kúria a következőket állapította meg: ...
Dr. Hajnal Péter a Kúria Közigazgatási- Munkaügyi Kollégiuma tanácselnökének nyilatkozata az InfoRádió Paragrafus című műsorában
A Kúria tanácselnöke az "Adózás Európában- Adókockázatok az áfa rendszerében" elnevezésű X. nemzetközi adókonferencia kapcsán nyilatkozott az InfoRádiónak. ...
Tájékoztatás a Bfv.I.415/2016/7. számú jelentős döntésről
Orgazdaság és nem pszichikai bűnsegély valósul meg, ha az orgazda konkrét elkövetési magatartások ismerete nélkül, általánosságban megállapodik a tolvajjal meghatározott gépkocsi-típus átvételében ...
Tájékoztató a Bfv.I.201/2016/10. számú jelentős döntésről, ügydöntő határozat hatályon kívül helyezése, ha a távollévő terhelttel szemben úgy tartottak tárgyalást, hogy arra hirdetményi úton nem idézték
A törvényszék terheltet a bűnösnek mondta ki többrendbeli bűnszövetségben elkövetett zsarolás bűntettében és más bűncselekmények elkövetésében, s ezért halmazati büntetésül három év hat hónap börtönbüntetésre és négy év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a szabadságvesztésből a büntetés kétharmad részének letöltését követően bocsátható feltételes szabadságra, és rendelkezett a járulékos kérdésekről; ugyanakkor a 7 rendbeli magánlaksértés bűntettének vádja alól felmentette. ...
Tájékoztató a Bfv.I.292/2016. számú büntetőügyben hozott, a társtettesként elkövetett rablás megállapíthatóságát, valamint a rablás és a testi sértés halmazati problémáit kifejtő jelentős döntésről
I. A rablást társtettesként követi el az, aki a dolog eltulajdonítása érdekében részt vesz az erőszak vagy a minősített fenyegetés kifejtésében, ahogy az is, aki magában az elvételben, avagy mindkettőben, társa tevékenységéről ...
Tájékoztató a Bfv.I.364/2016. számú büntetőügyben hozott, az egyes nemi erkölcs elleni bűncselekményeknél a sértett életkorának relevanciáját kifejtő jelentős döntésről
A sértett életkorának az elkövetéskor hatályos Btk. 201. § (1) bekezdésében írt megrontás és a 197. § (1) bekezdésében írt erőszakos közösülés bűncselekményi viszonyában, továbbá a Btk. 197. § (2) bekezdésében és a 198. § (1) bekezdésében meghatározott tényállásokat illetően is alapvető büntetőjogi relevanciája ...
Tájékoztató a Bfv.I.1.731/2015/14. számú jelentős döntésről, önkéntes elállásra nem hivatkozhat, aki a rablási erőszak folytatásával nem saját belső elhatározásából, hanem egyrészt a sértett ellenállása miatt, másrészt elkövetőtársai unszolására hagy fel
A terheltet – fiatalkorúként – a járásbíróság az első fokon jogerőre emelkedett ítéletével bűnösnek mondta ki rablás bűntettének kísérletében [1978. évi IV. törvény 321. § (1) bekezdés] társtettesként elkövetett lopás vétségében [1978. évi IV. törvény 316. § (1) bekezdés, (2) bekezdés II. fordulat d) pont], garázdaság vétségében [1978. évi IV. törvény 271. § (1) bekezdés] és magánokirat-hamisítás vétségében [1978. évi IV. törvény 276. §]. Ezért őt halmazati büntetésül egy év hat hónap, végrehajtásában három évi próbaidőre felfüggesztett fiatalkorúak fogházára ítélte és megállapította, hogy a terhelt a felfüggesztett szabadságvesztés időtartama alatt pártfogó felügyelet alatt áll. ...

A KÚRIÁRÓL
SAJTÓ
FORUM SENTENTIARUM CURIAE
JOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉG
FOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOK
GYAKORLATI TUDNIVALÓK
HATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBEN
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
HATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOK
UNIÓS PROJEKTEK
HASZNOS OLDALAK