Aktualitások
Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.683/2017/14. számú szerzői jog megsértése és jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt indult ügyben hozott döntéséről
Az elsőfokú bíróság - a másodfokú bíróság részítéletével helyben hagyott - részítéletében megállapította, hogy az I., III., IV. és V. rendű alperesek az I. rendű felperes a Kórház meglévő épületére (a továbbiakban: Tömbkórház) vonatkozó építészeti terveinek jogosulatlan felhasználásával megsértette az I. rendű felperes és a perben nem álló tervező szerzői vagyoni jogát, valamint ez utóbbi tervező és a II. rendű felperes személyhez fűződő szerzői jogát ...
A tanú távolmaradását nem lehet a felperes terhére értékelni, ha e kényszerítő eszközöket a bíróság felperes kifejezett kérelme ellenére nem alkalmazza (Kfv. I.35.338/2017/7.)
A felperesnél az adóhatóság bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést végzett 2011. április- június időszakra vonatkozóan általános forgalmi adó adónemben. Ebben az időszakban három gazdasági társaságtól tölgyfarönk, étolaj és cukor beszerzéséről szóló számlákat fogadott be, melyek áfatartalmát levonásba helyezte ...
Három népszavazási ügyben hozott döntést a Kúria
A legfőbb ügyész megbízatása megszűnését követő jogkörgyakorlására, a Római parti árvízvédelmi gát megépítésére és kannabisz fogyasztására vonatozó népszavazási kérdések ügyében döntött a Kúria 2018. január 23-án ...
Tájékoztató a Pfv.V.20.040/2017/5. számú ügyben biztosítás-közvetítői tevékenységre vonatkozó megbízási szerződésből fakadó követelések tárgyában
Az I. rendű felperes és az általa képviselt II. rendű felperes – egyebek mellett – biztosítás-közvetítői tevékenységet végeztek az alperesek részére. Az I. rendű felperes az I. rendű alperessel szemben fennálló, a megbízási szerződésből fakadó követeléseit a II. rendű felperesre engedményezte. Az alperesek ezt követően a felperesekkel kötött megbízási szerződéseket azonnali hatállyal felmondták ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.839/2016. számú ügyről azonnali hatályú felmondás jogellenessége és jogkövetkezményei tárgyában
A felperes 2006. szeptember 11-étől állt az alperes alkalmazásában. Később szakszervezeti tisztségviselő is volt. A felperes v-i lakos lévén a 2007. április 30-án kelt lakásbérleti szerződés alapján 2007. májusától határozatlan időre bérbe vett egy ingatlant D-ban, amelyre tekintettel albérleti támogatást igényelt a munkáltatótól ...
Tájékoztató a Kúria tárgyaláson kívül meghozott Mfv.II.10.274/2017/6. számú határozatáról méltatlanná válást kimondó felmentés tárgyában
A nyomozó ügyészség 2013. június 24-én a felperest gyanúsítottként hallgatta ki a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 254. § (1) bekezdésébe ütköző gazdálkodó szervezet dolgozójának kötelessége megszegésére irányuló vesztegetés bűntettének ...
Wellmann György évértékelő interjú
A devizahiteles ügyekről, az új Polgári perrendtartásról és a Polgári Kollégium legfontosabb döntéseiről beszélt dr. Wellmann György az InfoRádiónak adott interjújában. A Kúria Polgári Kollégiumának vezetője a „Paragrafus” című műsornak nyilatkozott 2018. január 11-én. ...
A környezetvédelmi jog perspektivikus jogterület
A környezetvédelmi jog aktuális kérdéseit vitatták meg bírák, jogtudósok, egyetemi oktatók és bírósági főtanácsadók 2017. január 11-én a Kúrián. ...
Tájékoztató a Pfv.V.22.430/2017/8. számú egyedi ügyben vállalkozási szerződés teljesítése tárgyában
A felperes mint vállalkozó és az alperes mint megrendelő közötti egyösszegű vállalkozási szerződés alapján elvégzett munkákat a vállalkozó készre jelentette. A felek az átadás-átvételi eljárást megkezdték, ezt követően azonban a megrendelő hibalistát ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.886/2016. számú ügyről elmaradt munkabér tárgyában
Az alperes 2009. előtt kezdte meg a tevékenységét Magyarországon, amelynek során különböző jogi problémák merültek fel a működésével összefüggésben. Az alperesnél munkaviszonyban álló M.G. meggyőzte az ázsiai ügyvezetőt, hogy olyan jogtanácsosra ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK