Dr. Orosz Árpád

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

a Polgári Kollégium vezető-helyettese

dr. Orosz Árpád

TANULMÁNYOK
1978-1983    József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged
1985              Jogi szakvizsga
1998-2000    Eötvös Loránd Tudományegyetem, JTI, Budapest, Európai jogi szakjogász

MUNKAHELYEK ÉS BEOSZTÁSOK
1983-1985    Kecskeméti Járásbíróság
                      bírósági fogalmazó
1985-1990    Kecskeméti Városi Bíróság
                      bíró
1990-1995    Bács Kiskun Megyei Bíróság
                      megyei bírósági bíró
1995-2002    Bács Kiskun Megyei Bíróság
                      megyei bírósági tanácselnök
2002-2006    Bács Kiskun Megyei Bíróság
                      a Polgári Gazdasági Közigazgatási Kollégium vezetője
2007-2008    Legfelsőbb Bíróság
                      legfelsőbb bírósági bíró
2008-2011    Legfelsőbb Bíróság
                      legfelsőbb bírósági tanácselnök
2012-            Kúria
                      kúriai tanácselnök
2015-            Kúria
                      a Polgári Kollégium vezető helyettese

ÍTÉLKEZÉSEN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács tagja (2003 2009; 2009 2010)
A Jogi Szakvizsga Bizottság tagja
A Fogalmazói Versenyvizsga Bizottság tagja
A Kúriai Döntések (BH) című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
A Közjegyzők Közlönye című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
A Kúria Polgári Kollégiuma Elvi Előkészítő Csoportjának vezetője (2014-2015)
A Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság munkabizottsági elnöke
Az új Pp. értelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testület vezetője

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG
1993-2013    Szegedi Tudományegyetem (Polgári jogi praktikum, Személyiségvédelem a bírói gyakorlatban)
1993-            A Szegedi Tudományegyetem Polgári Jogi Záróvizsga Bizottságának elnöke
1993-            A bírák és bírósági titkárok központi képzése keretében előadó
2001-2008    Nemzeti tréner bíró
2013-2015    Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Polgári Eljárásjogi Tanszékén meghívott szemináriumvezető

NYELVISMERET
Állami középfokú nyelvvizsga angol nyelvből (1994)
Állami középfokú nyelvvizsga orosz nyelvből (1995)

KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK
Egy trimeszter a Londoni Egyetemen (1995)
Háromszor egyhetes tanulmányút Hollandiában (1995-2000)
Egyhetes Európa jogi továbbképzés Svédországban (1998)
Kéthetes bírói csereprogram Lengyelországban (2011)

NEMZETKÖZI SZAKÉRTŐI CSOPORTOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL
A bírák képzése és értékelése; A bírák oktatása és az oktatók képzése; Az igazságszolgáltatási tanácsok szerepe és küldetése; A bíróságok igazgatása egy demokratikus jogállamban; A bírósági igazgatás és ügykezelés; Időszerűség; A bírói munka mérése és elektronikus értékelése; A bírósági szervezet reformja a gazdasági válság idején; Az európai szerződések joga; A bizonyítás nemzetközi dimenziói a polgári perben; A személyes adatok védelme a bírósági eljárásban; Az igazságszolgáltatás minősége értékelésének és fejlesztésének módszertana

PUBLIKÁCIÓK
Könyvek:
Szerző: Kártérítési jog; a személyhez fűződő jogok védelme (E-learning tankönyv);
Végrendelet (Opten, 2013.); Tartási, életjáradéki és öröklési szerződések (Opten, 2014.); Tulajdonszerzés eredeti szerzésmóddal (Opten, 2015.)
Társszerző: Orosz Árpád-Weiss Emilia: Öröklési jog – Anyagi jog (HVG-Orac, 2014.); Az új Ptk. magyarázata I/VI. (Öröklési Jogi Könyv – HVG-Orac, 2013.) Az Új Ptk. magyarázata I/VI. (Öröklési Jogi Könyv – HVG-Orac, 2014.); Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz (Tartási és életjáradéki szerződés – Wolters Kluwer, 2014.); A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és kapcsolódó jogszabályok Nagykommentárja (Kártérítési felelősség egyes részei – Opten, 2014.); Varga István (szerk.): Az új Pp. iratmintatára – Beadványtervezetek az új Pp. minden eljárási cselekményéhez, összesen 388 iratminta (Jogi Könyv HVG-Orac, 2017.); Petrik Ferenc (szerk.): Polgári Eljárásjog – Kommentár a gyakorlat számára (Jogi Könyv HVG-Orac, 2017.)
Szerkesztő: A Polgári Törvénykönyvről a Kúria 1/2014. PJE jogegységi határozatával felülvizsgált elvi iránymutatásokkal és új Ptk. – régi Ptk. irányú konverziós táblázattal
(Opten, 2014.)

Szakcikkek témái:
Jogos védelem; A rövid tartamú szabadságvesztés büntetések kiszabása; A bírói hivatás etikája; A bíróság joghatósága; A szakértői bizonyítás a polgári perben; Az első magyar ügyek az Európai Közösségek Bírósága előtt; Az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti magyar ügyek tapasztalatai; A közjegyzői gyakorlatot érintő jogi esetek; Változások az öröklési jogban; A végrendeleti tanú aláírásának érvényességét érintő jogértelmezési dilemmák; Az egyedi ügyekhez történő igazodás magyar gyakorlata a polgári ügyszakban; A Földforgalmi törvény ejtette sebek a Ptk. végintézkedésen alapuló öröklési szabályain; A takarékbetétben elhelyezett összeggel kapcsolatos öröklési jogi igények megítélése „elhalálozási rendelkezés” esetén; A visszaható hatályú jogalkalmazás tilalma kontra jogegységi határozat időbeli hatálya

ELISMERÉS
 „A Kúria bírája 2014" kitüntető cím
„Pro Notariis Hungariae – A magyar közjegyzőkért” díj 2017.