A Kúria elnöke pályázatot hirdet 2014. évre az állam- és jogtudományi karok doktori iskoláinak, valamint a közszolgálati egyetem közigazgatás-tudományi doktori iskolájának hallgatói számára a Kúrián gyakornoki feladatok ellátására

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Pályázatot nyújthat be, aki doktoranduszként nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonyban áll. Pályázatot nyújthat be az is, aki magyarországi jogtudományi iskola doktoranduszaként már abszolutóriumot szerzett, de még fokozatszerzés előtt áll.

A pályázati anyaghoz csatolni kell:

- a hallgatói jogviszony fennállására vonatkozó igazolást, illetve az abszolutórium megszerzését igazoló indexbejegyzés másolatát,
- szakmai önéletrajzot,
- publikációs jegyzéket,
- motivációs levelet,
- a kutatási téma rövid leírását,
- a doktori iskola (témavezető) írásbeli véleményét.

A pályázatokat 2014. január 30-án 13 óráig lehet benyújtani a Kúria Személyzeti Osztályán.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 15.

Gyakornoki rendszer kialakítása az állam-és jogtudományi karok doktori iskoláival együttműködésben.