A joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeinek összefoglalói

A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a Bszi. 29. § (1) bekezdése alapján az ítélkezési gyakorlat vizsgálata. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente. A bírósági joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat eredményéről összefoglaló véleményt készít.

2017. február 6.

„A vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni felelőssége” tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

2016. október 3.

Az Ingatlan-nyilvántartási joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

2016. június 6.

A munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei

2016. június 6.

Az általános forgalmi adó levonhatóságával összefüggő perek gyakorlata

2016. május 10.

Szabálysértési ügyek bírói gyakorlata

2016. április 7.

„A közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos bírói gyakorlat” vizsgálatára felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

2016. április 4.

A költségkedvezményekkel kapcsolatos bírói gyakorlatot vizsgáló joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló jelentése

2015. december 7.

A Kúria nem érdemi határozatai

2015. november 24.

Közigazgatási perjog

Oldalak