A joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeinek összefoglalói

A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a Bszi. 29. § (1) bekezdése alapján az ítélkezési gyakorlat vizsgálata. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente. A bírósági joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat eredményéről összefoglaló véleményt készít.

2014. július 3.

A Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportjának a személyi jövedelemadó megállapítása során alkalmazott becslési eljárással kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálata eredményéről készített

2014. május 13.

A vád törvényességének vizsgálata elnevezésű joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

2014. március 14.

Az Európai Unió jogának alkalmazása: az előzetes döntéshozatali eljárások kezdeményezésének tapasztalatai elnevezésű joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

2014. február 17.

A közigazgatási perjog joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

2014. február 13.

A "Határozatszerkesztés" vizsgálata

2013. szeptember 26.

Az új Mt. hatályba lépésének hatása a munkajogi joggyakorlatra

2013. szeptember 26.

Az Idegenrendészeti Joggyakorlat-elemző Csoport összefoglaló véleménye

2013. június 10.

A jogellenesen Magyarországra hozott gyermekek visszavitelével kapcsolatos eljárások vizsgálatára létrehozott joggyakorlat elemző csoport összefoglaló véleménye

2013. április 25.

A megváltozott munkaképességű személyek társadalombiztosítási ellátásairól szóló rendelkezések alkalmazásakor az országos joggyakorlat-elemzés során felmerült kérdésekről készült összefoglaló jelentés

Oldalak