Például 03/22/2018
Például 03/22/2018

Korábban kibocsátott sajtóbelépők érvényességéről

A Legfelsőbb Bíróság által korábban, a sajtó képviselői részére kiadott, a Kúria épületébe történő belépésre jogosító igazolványok 2018. március 31-ig érvényesek, újak kiadására nem kerül sor.

Az újságíró szövetségek, illetve a sajtóorgánumok, médiumok által kiállított hivatalos újságírói igazolványokat ez az intézkedés nem érinti, azok felmutatásával a Kúria nyilvános tárgyalásai 2018. április 1-jét követően is látogathatóak. A Kúria Sajtótitkársága továbbra is a korábbiak szerint segíti a média munkáját.

Budapest, 2018. március 22.

Tájékoztató a Pfv.V.20.753/2017/4. számú egyedi ügyben, közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésből fakadó követeléssel szembeni beszámítás kizártságáról

Az I. rendű felperes és az alperes közbeszerzési eljárás alapján egy iskolaépület felújítása és bővítése tárgyában kötöttek vállalkozási szerződéseket.

Az I. rendű felperes keresetében a szerződésekből eredő vállalkozói díj- és kártérítési igényei tekintetében kérte az alperes marasztalását, aki a perben beszámítási kifogást és viszontkeresetet is előterjesztett. Az I. rendű felperes a perindítás után a kereseti követeléseit a II. rendű felperesre engedményezte.

Döntött a Kúria kampányidőszakban politikai témákkal foglalkozó műsorban megjelenési lehetőség biztosítását érintő ügyben

Tájékoztató a Kvk.I.37.353/2018/2. számú választási ügyben: a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme folytán eljáró Kúria a jogsértés ténye és a közzétételi kötelezettség körében helyben hagyta az NVB 510/2018. számú határozatát, a bírság tekintetében megváltoztatta, annak kiszabását mellőzte.

A migrációval összefüggő közigazgatási bírói gyakorlatot vizsgálja joggyakorlat-elemző csoport a Kúrián

A Magyar Idők napilap arról tudósít, hogy még a nyári ítélkezési szünet előtt megtartja alakuló ülését a Kúrián az a joggyakorlat-elemző csoport, amely a migrációs perek tapasztalatait összegzi. A cikk 2018. március 22-én jelent meg.

A lap internetes oldalán az írás itt olvasható: https://magyaridok.hu/belfold/migracios-aktakat-elemzi-kuria-2916331/

Oldalak