Kereső

Például 01/24/2018
Például 01/24/2018
Dátum Sajtó Kollégium Ügyek Cím
2017. október 18. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kfv.I.35.752/2016/9. számú ügyben, az ügyletek valódiságának elve kapcsán nem csak a jogági megfelelés, hanem a társaság belső rendje is vizsgálandó
2017. október 18. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.I.35.760/2016/6. számú ügyben, az adóbírság kizárólag a jogalkotó elhatározásán nyugszik, így a törvényi határidő letelte után az adóhatóságnak nincs lehetősége ezen szankció alkalmazására
2017. október 18. Sajtóközlemények, hírek - - „Jogérző nép még el nem veszett…” – Konferencia Deák Ferencről Zalaegerszegen
2017. október 17. Sajtóközlemények, hírek - - A Kúria Teljes Ülése: Felkészülés a megváltozott befogadási eljárási szabályok alkalmazására
2017. október 17. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.350/2017. számú, keresetindítási határidő tárgyában hozott határozatról
2017. október 17. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.824/2016. számú, közigazgatási határozat felülvizsgálata, joghatóság tárgyában hozott határozatról
2017. október 16. Sajtóközlemények, hírek - - A Kúria elnöke és az osztrák főbíró részvétele a XXIII. Pannon Jogász Symposionon
2017. október 12. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kfv. I.35.008/2017/6. számú ügyről, az adóhatósági irat személyes kézbesítésekor az átvétel megtagadása nem csak kifejezett nyilatkozattal valósulhat meg, hanem a kézbesítési körülmények értékelése alapján ráutaló magatartással is
2017. október 11. Sajtóközlemények, hírek - - Darák Péter: Az emberek problémáira nyitottság kulcsa a jó bírói személyiségnek
2017. október 10. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Összefoglaló az Mfv.III.10.771/2016/5. számú, társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata tárgyú ügyben hozott határozatról
2017. október 10. Sajtóközlemények, hírek - - Tájékoztató helyi népszavazással kapcsolatos döntésről
2017. október 10. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Összefoglaló az Mfv.III.10.378/2017/5. számú, társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata tárgyú ügyben hozott határozatról
2017. október 9. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria Kfv.VI.37.288/2017. számon korlátozási kártalanítás tárgyában egyedi ügyben hozott határozatáról
2017. október 9. Sajtóközlemények, hírek - - Hatályon kívül helyezte a Kúria jogegységi határozatát - Sajtóközlemény
2017. október 5. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria Kfv.II.38.054/2016/4. számú határozatáról, szétválással létrejövő társaság mezőgazdasági termelőszövetkezetkénti nyilvántartásba vételének feltételeiről
2017. október 5. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Egyedi ügyek Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.211/2017. számú kártérítés iránt indult ügyben hozott döntéséről
2017. október 5. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Egyedi ügyek Tájékoztató a Kúria Pfv. IV. 20085/2017 számú, a kaposvári szegregációs ügyben hozott ítéletéről
2017. október 4. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.791/2016. számú munkaviszony fennállásának megállapítása tárgyában hozott határozatról
2017. október 4. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.078/2017. határozatáról, mely szerint a rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagja nem zárható el a bírósághoz fordulás jogától amiatt, mert a rendvédelmi szerv a szolgálati panaszát nem bírálja el
2017. október 4. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kfv.VI.37.906/2016. számon jogerős kizárást kimondó ügyvédi kamarai fegyelmi határozat felülvizsgálata tárgyában egyedi ügyben hozott döntésről

Oldalak