Kereső

Például 10/22/2018
Például 10/22/2018
Dátum Sajtó Kollégium Ügyek Cím
2018. május 11. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató munkáltatói felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.323/2017. számú ügyről
2018. május 11. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató kártérítés megfizetése tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.338/2017. számú ügyről
2018. május 10. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Általános hírek Emlékeztető A Civilisztikai Kollégiumvezetők 2018. május 2-3. napján tartott Országos Tanácskozásáról
2018. május 10. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Általános hírek A Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezletének (2018. május 3.) állásfoglalásai a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvénnyel (Pp.) összefüggésben felmerülő jogértelmezési problémákról
2018. május 10. Sajtóközlemények, hírek - - Mikor felelős a munkáltató a munkavállalónak okozott egészségkárosodásért? – sajtó-háttérbeszélgetés
2018. május 8. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Kúriai döntés a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész egyoldalú csökkentését is érintő ügyben
2018. május 8. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek A munkaidő-beosztás módosítását a felek megállapodása alapján a 97. § (5) bekezdésében foglalt indokok és az ott meghatározott határidő vonatkozásában az Mt. 135. § rendelkezései nem zárják ki. Ez azonban nem jelenti a megállapodás „korlátlanságát”
2018. május 8. A Kúria a médiában - - Darák Péter a Kúria választási döntéseiről
2018. május 7. Sajtóközlemények, hírek - - Reklámjogi kérdések a Pázmány Egyetem nemzetközi konferenciáján
2018. május 7. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek A vám és adó folyószámlák 2016. évi integrációja nem változtatta meg az Uniós csatlakozás előtt keletkezett, de már elévült vámjogi túlfizetés összegének elszámolhatóságát
2018. április 27. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a felperes kormánytisztviselői jogviszonyát méltatlanság címén felmentéssel megszüntető munkáltatói intézkedés jogellenessége megállapítása tárgyú döntésről, Mfv.II.10.504/2017/3
2018. április 27. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a véleménynyilvánítás elfojtása miatti nem vagyoni kártérítés megfizetése iránti munkaügyi perről a Kúria Mfv.II.10.609/2017/4. számú ügyében
2018. április 27. Sajtóközlemények, hírek - - „Szabadság és felelősség” a jogalkotás és a jogalkalmazás tükrében
2018. április 26. Sajtóközlemények, hírek - - Könyvtárszakmai együttműködési megállapodás született az Alkotmánybíróság és a Kúria között
2018. április 25. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése tárgyában hozott döntésről a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.170/2017. számú ügyben
2018. április 25. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató felmondás jogellenessége tárgyában született döntésről a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.285/2017. számú ügyben
2018. április 20. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.562/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról
2018. április 20. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.857/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról
2018. április 19. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Egyedi ügyek Tájékoztató a személyhez fűződő jog megsértésének megállapítása és jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt indult ügyben hozott döntéséről, Pfv.IV.20.966/2017.
2018. április 18. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek A felülvizsgálati eljárásban nem mellőzhető a törvényesen beszerzett és értékelt igazságügyi szakértői vélemény

Oldalak