Például 04/27/2018
Például 04/27/2018

Tájékoztató rendkívüli felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.299/2017. számú ügyrőlben

A felperes 1997. szeptember 1-jén létesített általános sebész szakorvosként közalkalmazotti jogviszonyt a D-i Sz.P.K-ban, ahol osztályvezetői feladatokat is ellátott. 2006. január 1-jétől a szakfeladatot átvevő, jelen per I. rendű alperesének jogelődje foglalkoztatta a Kjt. 25/A. § rendelkezései alapján. Korábban fegyelmi eljárást kezdeményeztek a felperessel szemben, amely a felperes felelősség alóli tisztázásával zárult.

Tájékoztató azonnali hatályú felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.289/2017. számú ügyről

A felperes karbantartási koordinátor munkakörben állt munkaviszonyban az alperesnél. A felek 2014. december 12-én írásban megállapodtak a munkaviszony közös megegyezéssel 2015. január 16-ával történő megszüntetésében. A felperes utolsó munkában töltött napja 2014. december 12-e volt. 2014. december 13-án a G.D. rendszerben az általa létrehozott fájlokat véglegesen törölte. Az alperes 2015. január 12-én azonnali hatályú felmondást közölt a felperessel az informatikai adatok törlése, szándékos károkozásra irányuló magatartás miatt.

V4+2 főbíró konferencia – Darák Péter: nyíltan és őszintén kell megvitatnunk az igazságügyi reformokat érintő kérdéseket

A legfelsőbb bírósági szűrőrendszerekről és a pénzmosást, terrorizmusfinanszírozást érintő új európai szabályok tagállami átültetéséről tanácskoztak közép-európai főbírák 2018. április 17-én, Visegrádon. Az ún. visegrádi országokon kívül két délkelet-európai állam bírói delegációja is részt vett a Cseh Köztársaság, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia Legfelsőbb Bírósági Elnökei Állandó Konferenciájának 13. Találkozóján.

Tájékoztató a munkaviszony megszüntetés jogellenessége és jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről, Mfv.I.10.308/2017

Az alperes személygépkocsi alkatrészek gyártásával foglalkozó gazdasági társaság. A felperes jogviszonyát az alperes felmondással szüntette meg. Ennek indokolása szerint az alperesnél csökkentek a vevői megrendelések, továbbá egyes gyártási folyamatoknak kisebb létszámigényű gépeken való elvégzése miatt átszervezés vált szükségessé. A feladatok ellátását az alperes kevesebb munkavállalói létszámmal oldja meg, a felperes feladatai más munkavállalókhoz kerültek.

Oldalak