Például 04/24/2018
Például 04/24/2018

Tájékoztató az ügyfél jogállás megtagadásával kapcsolatos ügyben hozott, a Kúria Pfv.IV.21.033/2017. számú döntéséről

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) előtt van folyamatban a nevezett egyesület közös jogkezelő szervezetként való nyilvántartásba vételére irányuló eljárás. Az eljárásban a kérelmező, mint a magyarországi műsorterjesztő vállalkozások érdek-képviseletét ellátó civil szervezet ügyfél jogállásának megállapítása iránt terjesztett elő kérelmet és indítványozta az egyesület közös jogkezelő szervezetként való nyilvántartásba vétele iránti kérelmének az elutasítását. A Hivatal végzésével a kérelmező ügyfél jogállásának megállapítására irányuló kérelmét elutasította.

Magyar-osztrák legfelsőbb bírósági szeminárium Pannonhalmán

A Kúria és az Osztrák Köztársaság Legfelsőbb Bírósága immáron hagyományosnak mondható közös szakmai szemináriumsorozatának következő állomására 2018. április 10-én került sor Pannonhalmán. A Kúria által szervezett rendezvényen a Kúria és az osztrák Legfelsőbb Bíróság büntető és polgári ügyszakos bírákkal képviseltette magát a szeminárium büntető- és polgári jogi szekcióiban.

Tájékoztató a Pfv.VI.20.117/2018. számú szerződés teljesítése iránti elvi jelentőségű ügyben

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság által 2018. április 10-én tárgyalt Pfv.VI.20.117/2018. számú ügyben a jogerős ítélet a magyar állampolgár alpereseket a német állampolgár felperes javára közel 700 millió forint és járulékai megfizetésére kötelezte. A másodfokú bíróság álláspontja szerint az alperesek a felperes megbízásából, az általa biztosított vételárból vásárolt mezőgazdasági földterületek értékesítésekor befolyt vételárat  kötelesek a felperesnek kiadni. Az erre irányuló megállapodásuk, az atipikus szerződéses konstrukció jogszabályba nem ütközött.

A munkáltató személyében bekövetkezett változáson alapuló közalkalmazotti lemondás tárgyában született ítélet, tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.459/2017/4. számú döntéséről

A felperes az alperesi jogelődnél 2007. június 1-jétől állt határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, ahol 2011. január 1-jétől üzemgazdász munkakör betöltésére nevezték ki, több egymást követő határozott idejű gazdasági osztályvezetői beosztásra szóló megbízásokkal. Az alperesi jogelőd 2016. február 26-án kelt intézkedésével tájékoztatta a felperest a munkáltató személyében 2016. április 1-jén bekövetkező változásról és 2016. május 1-jéig gyakorolható fenti változás miatti lemondási jogáról. Az alperesi jogelőd 2016.

A jogászi szakma és a bíróságok előtt álló kihívások – A Kúria elnökének előadása a Pécsi Egyetemen

A jogaszi hivatás változásáról, megújulásáról és a Kúria működéséről, feladatairól beszélt a Kúria elnöke a Pécsi Tudományegyetem (PTE) jogi és közgazdasági hallgatóinak 2018. április 9-én. Dr. Darák Péter a Jogász-Közgazdász Tavaszi Fesztivál programsorozat keretében tartott előadást a PTE Állam- és Jogtudományi Karán.

Oldalak