Például 01/23/2018
Például 01/23/2018

Összefoglaló a megváltozott munkaképességű személyek ellátása összegének megállapítása tárgyában hozott Mfv.III.10.088/2017/9. számú határozatról

Az alperes a 2015. december 12-én kelt határozatával a felperes részére 2012. január 1-től rehabilitációs ellátásként folyósított ellátást 2016. február 29. napjával megszüntette, egyidejűleg, 2016. március 1-től 27.900 forint rokkantsági ellátást állapított meg részére. A határozat indokolása szerint a felperes 2011. december 31-ig III. csoportos rokkantsági nyugdíjban részesült, amelyet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 33. § (1) bekezdése alapján 2012.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.818/2016. számú ügyről kártérítés megfizetése tárgyában

Az I. rendű felperes 2000. október 2-ától közalkalmazotti jogviszonyban állt a M.I.-nél alkalmazásban kőműves-karbantartó munkakörben. A feladata a H.O.M. és a hozzá tartozó kisebb múzeumok épületeiben felmerülő fizikai (kőműves, karbantartó, festő) munkálatok elvégzése volt. 2009. őszén előbb szabadságon, majd baleseti táppénzen volt. 2010. január 14-étől 2011. augusztus 27-éig többször műtötték, mindkét kezében, csuklójában arthrosist állapítottak meg. 2010.

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.297/2017/5. számú, a másodfokú adóhatározat nem szabályszerű közlésének jogkövetkezményeit tárgyaló döntéséről

A felperes keresetlevele benyújtásával [polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 3.§ (1) bekezdés] pert kezdeményezett, amely a bíróság részére kötelezettségeket keletkeztetett. A Pp. 124.§ (1) bekezdése előírja a bíróság számára, hogy a keresetlevelet nyomban, de legkésőbb a bírósághoz érkezésétől számított harminc napon belül megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy nincs-e helye keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának (130.§), és a szükséges intézkedéseket megteszi.

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.249/2017/7. számú döntéséről: a kiadmányozás jogának átengedése csak a törvényi előírások megtartásával történhet

Az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés b) pontja szerint a bíróság dönt a közigazgatási határozatok törvényességéről. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 143.§ (1) bekezdése meghatározza, hogy az adóhatóság másodfokú jogerős határozatát vizsgálhatja felül a bíróság. A határozatra vonatkozó Art. előírás (123.§) szerint az adóhatóság az adóügy érdemében határozattal dönt. Az adóügy érdeméhez tartozik minden, az adókötelezettséget érintő, az adózó, az adó megfizetésére kötelezett személy jogát, kötelezettségét megállapító döntés.

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.239/2017/7. számú döntéséről: Az ítéletnek az előterjesztett kereset minden egyes részére kell tartalmaznia rendelkezést és indokolást

A felperes keresetében több tényállási elemre vonatkozóan sérelmezte az adóhatóság megállapításait, továbbá vitatta a határozatok jogszerűségét a fémkereskedelmi bírság jogalapja és összegszerűsége vonatkozásában is, a jogerős ítélet rendelkező része azonban döntést csak a bírság összegszerűsége vonatkozásában tartalmazott.

Oldalak