Például 01/24/2018
Például 01/24/2018

Tájékozató a Kúria Bfv.I.896/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

A súlyosítási tilalom megsértését jelenti, ha a terhelt terhére bejelentett fellebbezés hiányában a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által alkalmazott büntetés számát meghaladóan további büntetést szab ki.
Az ítélet rendelkező részének egyértelműen kell tartalmaznia azt, hogy a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által alkalmazott joghátrányokat nem érintve, azok mellett alkalmaz további szankciót

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.780/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

A perújítással megtámadott határozat hatályon kívül helyezése esetén az újabb ítéletben a bíróságnak a Be. ítéletre vonatkozó szabályait maradéktalanul be kell tartania, és ennek megfelelően rendelkeznie kell a bűnösségről, annak megállapítása esetén a jogkövetkezményről, mégpedig maradéktalanul, és az ítélet indokolásának – rövidített indokolás mellett is – tartalmaznia kell az ítéleti tényállást és az alkalmazott jogszabályokat.

Oldalak