Például 12/19/2018
Például 12/19/2018

A Kúria elnökének heidelbergi látogatása

Az európai jogban általános és kivételes szabályozás viszonyát vitatták meg bírák és jogtudósok 2018. október 25-26. között Heidelbergben. Dr. Darák Péter a német Pénzügyi és Adójogi Intézet meghívására utazott a baden-württembergi városba. A szervezet a szeminárium megrendezésével fejezte ki tiszteletét az intézet igazgatója, Prof. Dr. Dres. h.c. Paul Kirchhof felé, aki 2018 februárjában ünnepelte 75. születésnapját.

Budapest, 2018. november 7.

A Kúria Sajtótitkársága

Az Európai Unió tagállamainak állampolgárai esetében nem tekinthető a terhelt felkutatására tett intézkedés teljes körűnek abban az esetben, ha a büntetőeljárásban kizárólag hazai elfogatóparancs kibocsátására kerül sor

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.254/2018. számú jelentős ügyben hozott határozatáról. Az elsőfokú bíróság a tárgyaláson meghozott ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki lopás bűntettében [Btk. 370. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont bc) alpont, (3) bekezdés b) pont ba) alpont]. Ezért őt – mint többszörös visszaesőt – 1 év 10 hónap – börtönben végrehajtandó – szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. Kimondta, hogy a szabadságvesztés büntetés háromnegyed részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

Tájékoztató vezető állású közalkalmazott vezetői megbízása megszűnésének jogkövetkezményei tárgyban hozott döntésről

A Kúria Mfv.II.10.084/2018. számú elvi döntése szerint a magasabb vezetői, illetve vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése esetén a magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás visszavonása szükségtelen, a jogviszony megszüntetésével egyidejűleg a magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás is megszűnik. A Kjt. 23. § (9) bekezdésében szabályozott jogkövetkezmény iránti igény a közalkalmazotti jogviszony fennmaradása esetén lehet megalapozott, míg a jogviszony jogellenes megszüntetése esetén – a kereseti kérelem korlátai között – az Mt. 82-83.

Tájékoztató a jegyző durva hangnemére hivatkozással a vezetője bizalmának elvesztésével indokolt felmentés tárgyában

A Kúria Mfv.II.10.074/2018. számú döntésében az alperes felülvizsgálati kérelme alapján eljárt a törvényszék ítéletét hatályon kívül helyezte és a közigazgatási és munkaügyi bíróság ítéletét helybenhagyta. Ítéletének indokolásában megállapította, hogy a beosztottakkal való szóbeli kommunikáció hangneme durva, bántó kifejezések használata sérti a vezetőkkel és a munkatársakkal való alkotó együttműködés követelményét, ezért bizonyítottsága megalapozza a vezetője bizalmát elvesztette felmentési ok jogszerűségét [Kttv. 63. § (2) bekezdése e) pont, 66. § (1) bekezdés, 76. § (2) bekezdés].

Oldalak