Például 09/23/2018
Például 09/23/2018

A Kúria döntése kényszerintézkedés elrendeléséről

A Kúria a 2018. szeptember 6. napján meghozott Bpkf.III.1146/2018/4. számú végzésével – megváltoztatva a Debreceni Ítélőtábla 2018. július 30. napján kelt előzetes letartóztatást megszüntető és bűnügyi felügyeletet elrendelő határozatát - L. András előzetes letartóztatását a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés (5 év fegyházbüntetés) tartamáig elrendelte.
 
Budapest, 2018. szeptember 6.

A Kúria Sajtótitkársága

A Kúria közleménye a folyamatban lévő népszavazási ügyekről

A Kúriához 2018. szeptember 5-ig, a Nemzeti Választási Bizottság 15 és a Fővárosi Választási Bizottsági két határozata ellene nyújtottak be jogorvoslati kérelmet.
A népszavazási kérdések jelentős számban a választási eljárással kapcsolatosak, 3 népszavazást kezdeményeznek az oktatással, további 3 népszavazási kérdés merült fel a médiában megjelenő reklám tevékenység finanszírozásával. Népszavazás döntene az Európai Ügyészséggel való együttműködésről továbbá, a jogalkotás területén a 2/3-os törvények népszavazással való megerősítéséről.

Változott a Kúria 2018-as ügyelosztási rendje

A Kúria 2018. szeptember 4. napjával bírói kinevezésre és tanácselnöki beosztásra tekintettel módosította a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium ügyelosztási rendjét. A módosítás a Kúria önkormányzati (IV-es) és népszavazási ügyekben eljáró (VII-es) tanács összetételét érintette. A módosított ügyelosztási rend a Kúria honlapján olvasható: http://kuria-birosag.hu/hu/szabalyzat. Az ügyelosztás érvényesítése biztosítja az eljárási rendben rögzített kizárási szabályok érvényesülését.

Budapest, 2018. szeptember 5. 

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.518/2018. számú jelentős ügyben hozott határozatáról, a csalás megállapításának feltételei tárgyában

I. A járásbíróság a terheltet bűnösnek mondta ki 50 rendbeli csalás bűntettében, 10 rendbeli csalás vétségében és más bűncselekményekben. Ezért őt – halmazati büntetésül – 5 év 8 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre, 6 év közügyektől eltiltásra és 4 év utazásszervezési tevékenység foglalkozástól eltiltásra ítélte azzal, hogy a szabadságvesztés kétharmad részének kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra.

A magyar jogban nem ismert feltételhez kötött külföldi szabadítás is feltételes szabadságra bocsátásnak tekintendő, s ha tartama annál rövidebb, nem hosszabbítható meg egy évre, tájékoztató a Kúria Büntető Kollégium Bfv.II.446/2018. ügyének határozatáról

I. A járásbíróság végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a terheltet. A másodfokon eljárt törvényszék mellőzte a végrehajtást felfüggesztő rendelkezést.
A terheltet az osztrák bíróság a 2014. július 9. napján jogerős ítéletével 2 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte. A külföldi ítélet érvényét a törvényszék a 2015. szeptember 24-én jogerős végzésével 2 év 6 hónap börtönbüntetésként ismerte el.

Oldalak