Például 06/20/2018
Például 06/20/2018

A munkaidő-beosztás módosítását a felek megállapodása alapján a 97. § (5) bekezdésében foglalt indokok és az ott meghatározott határidő vonatkozásában az Mt. 135. § rendelkezései nem zárják ki. Ez azonban nem jelenti a megállapodás „korlátlanságát”

A felperesi munkáltatónál a művezetők készítik, hathavi munkaidő-keret (októbertől-márciusig) figyelembevételével a munkaidő-beosztásokat, amelyek kihirdetése egy hétre előre a helyben szokásos módon, az üzemcsarnok faliújságára kifüggesztve történik. A változásokról is ilyen módon tájékoztatják, értesítik a munkavállalókat. Ha a munkaidő-beosztás módosításának szükségessége merül fel, a tárgynapot megelőző négy napon beül a művezetők szóban, személyesen tájékoztatják az érintett munkavállalókat, majd kölcsönös megállapodásukat írásba foglalják a módosítást megelőzően.

Reklámjogi kérdések a Pázmány Egyetem nemzetközi konferenciáján

Darák Péter, a Kúria elnöke nyitotta meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nemzetközi konferenciáját 2018. május 4-én, Budapesten. Az egyetem Jog- és Államtudományi Karának Versenyjog Kutatóközpontja hatodik alkalommal szervezett a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok témakörében tanácskozást bel- és külföldi előadók részvételével. A rendezvény az alapvetően reklámjogi kérdéseket érintő Európai Uniós irányelv tagállami alkalmazását vizsgálta. Dr. Darák Péter megnyitójában két aktuális jogesetet ismertetett.

Oldalak