Például 09/19/2018
Például 09/19/2018

Aki belenyugszik a halálos eredmény okozásának lehetőségébe, és annak elmaradását a véletlenre bízza, emberölés bűntettének kísérlete miatt felel akkor is, ha az eredmény bekövetkezésének valószínűsége az adott körülmények között csekély

Tájékoztató a Kúria Bhar.III.561/2018. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

A törvényszék a 2017. március 30-án meghozott ítéletével a vádlottat az ellene emberölés bűntettének kísérlete [Btk. 160  § (1) bekezdése, valamint (2) bekezdés f) és i) pont] miatt emelt vád alól felmentette.

Az ügyészi fellebbezés alapján másodfokon eljárt ítélőtábla a 2018. január 30-án kelt  ítéletében a vádlottat bűnösnek mondta ki foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntettének [Btk. 165. § (1) bekezdés és (3) bekezdés I. tétel], és ezért 1 évi időtartamra próbára bocsátotta.

Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.418/2017. számú ügyről

A munkatárssal szemben tanúsított tiszteletlen, sértő, megalázó magatartás tanúsítása, vagy bántó kijelentés az együttműködési kötelezettség megsértését jelenti, és a jogviszony megszüntetés jogszerű indoka lehet akkor is, ha mindezt a munkavállaló a munkaközi szünetben teszi [Mt. 6. §, 52. § (1) bekezdés, 66. §].

Összefoglaló a közalkalmazotti jogviszony rendkívüli felmentéssel való megszüntetése és az Mt. 7. § (1) bekezdés tárgyában hozott Mfv.III.10.678/2017/4. számú határozatról

Az alperes által 2000-től színész munkakörben foglalkoztatott felperes közalkalmazotti jogviszonyát az alperes rendkívüli felmentéssel megszüntette, mert a felperes egy „külső” produkcióban való, munkáltatói hozzájárulás nélküli részvétellel megszegte a kinevezésében és a munkaköri leírásában foglalt, a munkavégzésre irányuló jogviszony bejelentésére és előzetes engedélyeztetésére vonatkozó kötelezettségeit.

Tárgyalási regisztráció a sajtóban “lúgos támadásként” nevezett ügyben

A Kúria nyilvános ülést tart a Bhar.I.690/2018. számú büntetőügyben. Az ügy tárgya: életveszélyt okozó testi sértés büntette és más bűncselekmények. A tárgyalás 2018. július 12. lesz, 10:00 órakor kezdődik a Markó utca 16. Fsz.1-es tárgyalóteremben (díszterem).

Oldalak