Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.I.21.308/2017. számú ügyben gyermektartásdíj megfizetése tárgyában hozott francia bírósági határozat végrehajtásáról

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2017. december 1.

Az elsőfokú bíróság a francia bíróság határozata alapján a végrehajtást kérő kérelmétől részben eltérően állította ki a végrehajtási lapot: a kérelem előterjesztésétől számított hat hónapnál régebben lejárt gyermektartásdíj-összegekre megtagadta a végrehajtási lap kiállítását. A másodfokú bíróság a végzést helybenhagyta.

A Kúria hatályon kívül helyező végzésében rámutatott:
A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról rendelkező közösségi norma, a tagállamok közötti kapcsolatokban elsőbbséget élvez azon egyezményekkel és megállapodásokkal szemben, amelyek a közösségi norma által szabályozott (az előbbiekben megjelölt) területekre vonatkoznak és amelyeknek a tagállamok részesei. Az adott közösségi norma rendelkezéseire is figyelemmel a más tagállamban hozott határozatok végrehajtására irányuló eljárásra a végrehajtás helye szerinti tagállam joga irányadó.

Budapest, 2017. december 1.

A Kúria Sajtótitkársága