Például 04/26/2018
Például 04/26/2018

A munkáltató személyében bekövetkezett változáson alapuló közalkalmazotti lemondás tárgyában született ítélet, tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.459/2017/4. számú döntéséről

A felperes az alperesi jogelődnél 2007. június 1-jétől állt határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, ahol 2011. január 1-jétől üzemgazdász munkakör betöltésére nevezték ki, több egymást követő határozott idejű gazdasági osztályvezetői beosztásra szóló megbízásokkal. Az alperesi jogelőd 2016. február 26-án kelt intézkedésével tájékoztatta a felperest a munkáltató személyében 2016. április 1-jén bekövetkező változásról és 2016. május 1-jéig gyakorolható fenti változás miatti lemondási jogáról. Az alperesi jogelőd 2016.

A jogászi szakma és a bíróságok előtt álló kihívások – A Kúria elnökének előadása a Pécsi Egyetemen

A jogaszi hivatás változásáról, megújulásáról és a Kúria működéséről, feladatairól beszélt a Kúria elnöke a Pécsi Tudományegyetem (PTE) jogi és közgazdasági hallgatóinak 2018. április 9-én. Dr. Darák Péter a Jogász-Közgazdász Tavaszi Fesztivál programsorozat keretében tartott előadást a PTE Állam- és Jogtudományi Karán.

Összefoglaló a rokkantsági nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő számítása tárgyában hozott Mfv.III.10.384/2017. számú határozatról

Az alperes az 1987. január 31-én született felperes által 2011. december 12-én előterjesztett, rokkantsági nyugdíj megállapítására irányuló igénybejelentést – a munkaügyi bíróság ítéletével, majd a másodfokú társadalombiztosítási szerv végzésével elrendelt új eljárásban meghozott, 2016. április 28-án kelt határozatával – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 36/A. § (1) bekezdése, 36/B. §-a és 24. §-a alkalmazásával elutasította. Megállapította, hogy a felperes egészségkárosodása 1987. január 1-től 55%-os mértékű, 2011. május 17. és október 27.

Összefoglaló a nők kedvezményes öregségi nyugdíja tárgyában hozott Mfv.III.10315/2017. számú határozatról

Az alperes a 2016. április 21-én kelt határozatával – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 18. § (1) bekezdése, (2a) bekezdése és 43. § (2) bekezdése alkalmazásával – elutasította a felperes öregségi nyugdíj megállapítása iránti igénybejelentését. A másodfokú társadalombiztosítási szerv az elsőfokú határozatot helybenhagyta. A munkaügyi bíróság a keresetet – a Tny. 18. § (1) bekezdése, (2a) bekezdése, 37. § (1) bekezdése és 43. § (1)-(2) bekezdése, valamint a BH 2011.318. számon közzétett határozatban foglaltak alapján – elutasította.

Összefoglaló a társadalombiztosítási ellátások költségeinek megtérítése ügyében hozott Mfv.III.10.114/2017. számú határozatról

Az alperes jogelődje 2010. november 10-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 88. § (1)-(2) bekezdése, 89. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. 339. §-a és 345. §-a alapján – két határozatot hozott, amelyekben C. J. biztosított 2006. augusztus 19-én történt sérüléseivel kapcsolatban 2008. október 31. napjáig kifizetett  rokkantsági nyugdíj, illetve 2010. július 14-ig kifizetett 1.188.360 forint átmeneti járadék megtérítésére kötelezte a felperest. A határozat indokolása szerint a biztosított a T-n, 2006.

Oldalak