Például 10/20/2018
Például 10/20/2018

Adóvisszaélés elleni szabályok, adóügyi eljárások és az ítélkezési gyakorlat változása a kanadai adójogi konferencián

Az Adójogi Bírák Nemzetközi Egyesületének (International Association of Tax Judges, IATJ) IX. Közgyűlésén és Konferenciáján vett részt a Kúria elnöke. Dr. Darák Péter és az általa vezetett bírósági delegáció 2018. szeptember 27-30. között tanácskozott a kanadai Ottawában.

A Kúria elnöke az IATJ igazgatótanácsi tagjaként a szakmai programok mellett több igazgatótanácsi megbeszélésre is hivatalos volt.

Tájékoztató sérelemdíj és kártérítés megfizetése iránti ügyben született határozatról

Kúrián Mfv.II.10.037/2018. szám alatti perben az alperes a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló felperes kérelmére felmentéssel megszüntette a közöttük fennállt jogviszonyt arra figyelemmel, hogy a felperes nyugdíjasnak minősült. A felmentési idő mértékét 60 nap + 4 hónapban határozta meg azzal, hogy annak  második felére mentesítette az közalkalmazottat a munkavégzési kötelezettség alól. A felperes a felmentési idő kezdetét megelőzően levélben sérelmezte, hogy a munkáltató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 33.

Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.530/2017. számú ügyben hozott döntés elvi tartalma: vezető állású munkavállaló munkaszerződésének azon rendelkezése, hogy a munkáltató a visszahívást nem köteles indokolni, azonnali hatályú felmondásként értékelendő visszahívásra nem vonatkozhat. Ellenkező értelmezés esetén a visszahívás munkaviszonyt megszüntető intézkedésként történő értékelésekor nem lenne különbség a felmondási idő nélküli – indokolás nélkül kiadható - rendes felmondás és az azonnali hatályú felmondás között. Az ilyen szerződéses kikötés az Mt. 64.

Oldalak