Például 07/17/2018
Például 07/17/2018

Közvetett tettes az is, aki a bűncselekményt olyan személlyel valósíttatja meg, aki tévedésben van

Közvetett tettes az is, aki a bűncselekményt olyan személlyel valósíttatja meg, aki tévedésben van

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.600/2017. számú jelentős ügyben 2018. május 15-én hozott határozatáról: Az ingatlan haszonélvezeti jogának jogosultja sérelmére a zárcserével megvalósuló magánlaksértés elkövethető. Ha a tulajdonos az ügyvédje tanácsának jogszerűségében bízva cserélteti le a zárat, és ezért tévedés címén nem büntethető, az ügyvéd közvetett tettesként felel.

Nem valósul meg felülvizsgálati eljárásra okot adó eljárási szabálysértés, ha az elsőfokú bíróság ítéletének rendelkező része és indokolása közötti ellentétet a másodfokú bíróság feloldja

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.145/2017. számú jelentős ügyben 2018. május 15-én hozott határozatáról: A járásbíróság ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki 2 rendbeli sikkasztás bűntettében, ezért őt halmazati büntetésül két év tíz hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre, három év közügyektől eltiltásra, továbbá három év vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra ítélte azzal, hogy a terhelt a szabadságvesztés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

Darák Péter: A bíróságoknak szükségük van mozgástérre – 2018. I. félévet záró sajtótájékoztató

Dr. Darák Péter a Kúria elnöke, valamint a legfőbb bírói fórum vezetői 2018. június 27-én tájékoztatták a sajtó és a szerkesztőségek képviselőit a Kúria 2018. első félévi tevékenységéről, a legfontosabb ítéletekről, joggyakorlat egységesítő tevékenységet érintő döntésekről. Darák Péter a tájékoztatón kifejtette: „A bíróságoknak szükségük van értelmezési térre ahhoz, hogy a jogrendszer működése érdekében a legoptimálisabb jogi megoldást megtalálják.”

Tájékoztató a Kúria Kfv.I.35.138/2018/5. számon elbírált ügyében

Egy szerződés alapján közfeladatot ellátó, a magánjog szabályai szerint létrehozott, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló nonprofit tevékenységet végző gazdasági társaság a hatósági jogkörök gyakorlásának átruházása nélkül nem minősül az Áfa tv. szerinti közhatalom gyakorlására jogosított szervezetnek.

Oldalak