Például 01/20/2018
Például 01/20/2018

Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanács által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.846/2016. számú, Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata tárgyában hozott határozatról

A felperes az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. A Kormány a munkáltató kérelmére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 39. § (6a) bekezdése értelmében hozzájárult a továbbfoglalkoztatásához 2013. június 11-én. A felperes az alperes F. Megyei Igazgatóságának igazgatójaként dolgozott. A felperes 2014. február 13-án az F. Megyei Kormányhivatallal mint az alperes F. Megyei Igazgatóságának igazgatója megyei szintű együttműködési megállapodást írt alá, melyről az F. Megyei Hírlapban 2014. február 15-én egy cikk jelent meg. A megállapodásról 2014.

Tájékoztató a Kúria Pfv.III.21.654/2016. számú egyedi ügyben kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatáról

A per 2012. februárban indult, az újszülött egészségkárosodásával kapcsolatos bonyolult szakkérdések, valamint a több alperes eltérő tevékenysége és megítélése miatt hosszadalmas szakértői bizonyítás volt szükséges. Az elsőfokú bíróság rész- és közbenső ítéletével megállapította a III. rendű alperes kártérítési felelősségét, míg az I. rendű alperessel szemben előterjesztett keresetet elutasította. A másodfokú bíróság a határozatot helybenhagyta.

A Kúria a jogerős határozatot hatályában fenntartotta.

Budapest, 2017. december 6.

Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.812/2016. számú, kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatról

A felperes 2011. április 5-én kötött megállapodást az M. H. T. D-vel szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, 2011 őszén a felperesnél hát- és gerincfájdalmak jelentkeztek. A felperes 2012. március 5-én megjelent a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal I. fokú szakértői bizottságánál, amely az össz-szervezeti egészségkárosodását 14 %-ban határozta meg, foglalkozási vagy üzemi baleseti egészségkárosodást nem véleményezett. A felperes 2012.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.842/2016. számú ügyről Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata tárgyában

A felperes 2013. január 1-jétől állt kormányzati szolgálati jogviszonyban az alperesnél, 2013. január 2-án kelt kinevezése szerint hivatalvezető-helyettese volt 618.400 forint illetménnyel. A 2015. június 12-én kelt kinevezés módosítás alapján 2015. június 12-étől a hivatalvezető-helyettesi munkaköre mellett ellátta két osztály osztályvezetői feladatait is. A felek 2015. augusztus 5-én a kinevezést úgy módosították, hogy a felperes 2015. augusztus 6-ától a hivatalvezető-helyettesi munkaköre mellett kizárólag az egyik osztály osztályvezetői feladatait végezte. Az alperes 2015.

Tájékoztató a Kúria előtt Mfv.II.10.204/2017. szám alatt közszolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése miatt folyamatban volt ügyben

A felperes hivatalvezetőként tevékenykedett a II. rendű alperesnél, és ez alapján a hivatal üzemeltetésében lévő személygépkocsi, illetve mobiltelefon korlátozás nélküli használatát biztosították számára határozott időre. A munkáltatói jogkör gyakorlója visszavonta a vezetői megbízását, s mivel a felperes nem fogadta el a számára felajánlott munkakört, közszolgálati jogviszonyát megszüntették.

Oldalak