Például 01/22/2018
Például 01/22/2018

Tájékoztató a Pfv.V.20.040/2017/5. számú ügyben biztosítás-közvetítői tevékenységre vonatkozó megbízási szerződésből fakadó követelések tárgyában

Az I. rendű felperes és az általa képviselt II. rendű felperes – egyebek mellett – biztosítás-közvetítői tevékenységet végeztek az alperesek részére. Az I. rendű felperes az I. rendű alperessel szemben fennálló, a megbízási szerződésből fakadó követeléseit a II. rendű felperesre engedményezte. Az alperesek ezt követően a felperesekkel kötött megbízási szerződéseket azonnali hatállyal felmondták.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.839/2016. számú ügyről azonnali hatályú felmondás jogellenessége és jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 2006. szeptember 11-étől állt az alperes alkalmazásában. Később szakszervezeti tisztségviselő is volt. A felperes v-i lakos lévén a 2007. április 30-án kelt lakásbérleti szerződés alapján 2007. májusától határozatlan időre bérbe vett egy ingatlant D-ban, amelyre tekintettel albérleti támogatást igényelt a munkáltatótól. Ezt követően 2009. március 3-án lakásbérleti szerződést kötött egy másik lakásra, majd 2013. július 3-án ismét albérleti támogatás iránti kérelmet terjesztett elő.

Tájékoztató a Kúria tárgyaláson kívül meghozott Mfv.II.10.274/2017/6. számú határozatáról méltatlanná válást kimondó felmentés tárgyában

A nyomozó ügyészség 2013. június 24-én a felperest gyanúsítottként hallgatta ki a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 254. § (1) bekezdésébe ütköző gazdálkodó szervezet dolgozójának kötelessége megszegésére irányuló vesztegetés bűntettének gyanúja miatt. A felperes gyanúsítására tekintettel az alperes 2013. július 3-án méltatlansági eljárást rendelt el vele szemben, melynek eredményeként a háromtagú méltatlansági bizottság határozatával megállapította a felperes méltatlanságát a gyanúsításban foglaltakkal indokolva.

A környezetvédelmi jog perspektivikus jogterület

A környezetvédelmi jog aktuális kérdéseit vitatták meg bírák, jogtudósok, egyetemi oktatók és bírósági főtanácsadók 2017. január 11-én a Kúrián. A legfőbb bírói fórum épületének Majláth termében megrendezett kerekasztal-beszélgetésen részt vett többek között dr. Darák Péter, a Kúria elnöke; dr. Szabó Marcell alkotmánybíró; prof. dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó ombudsmanhelyettes; dr. Zlinszky János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense; az EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület képviselője és a Miskolci Egyetem jogi karának oktatói.

Oldalak