Például 01/20/2018
Például 01/20/2018

Tájékoztató a Kúria Bt.I.1.232/2017. számú ügyében hozott határozatáról

A külföldi ítélet érvényének elismerése és a külföldi bíróság által kiszabott szabadságvesztés végrehajtásának átvétele során az ítélet átalakításakor a magyar bíróság nem súlyosbíthatja a terhelt büntetőjogi helyzetét.

Az Osztrák Szövetségi Köztársaság tartományi törvényszéke a terhelteket bűnösnek mondta ki bűnsegédként, bűnszervezetben elkövetett rablás bűntettében, ezért az I. rendű terheltet tíz év,  a II. rendű terheltet hat év szabadságvesztésre ítélte.

Az európai fejlődés egyik záloga a bíróságok közötti nemzetközi párbeszéd

A Kúria és az Alkotmánybíróság bírái, valamint németországi bírók, jogtudósok tanácskoztak a Kúrián 2017. december 1-én Budapesten. „A tagállami és európai bíróságok közötti párbeszéd kapcsán kialakult ítélkezési gyakorlat Magyarország és Németország példáján keresztül” című konferencián a résztvevők tudományos előadások, pódiumbeszélgetések és a diszkussziót szolgáló hozzászólások segítségével vitatták meg a téma főbb aspektusait.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.I.21.308/2017. számú ügyben gyermektartásdíj megfizetése tárgyában hozott francia bírósági határozat végrehajtásáról

Az elsőfokú bíróság a francia bíróság határozata alapján a végrehajtást kérő kérelmétől részben eltérően állította ki a végrehajtási lapot: a kérelem előterjesztésétől számított hat hónapnál régebben lejárt gyermektartásdíj-összegekre megtagadta a végrehajtási lap kiállítását. A másodfokú bíróság a végzést helybenhagyta.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.V.22.197/2017/7. számú ügyben önkormányzat kötbérfizetési kötelezettsége tárgyában

A felperesek egy része és az alperesi önkormányzat településrendezési szerződést kötöttek, amelyben az önkormányzat vállalta, hogy a szerződés hatályban léte alatt olyan adópolitikát folytat, amely a szerződéssel érintett földrészletek tekintetében a szerződés aláírásakori adóterheket (az önkormányzat által kivethető adók vonatkozásában) nem növeli. E kötelezettségének megszegése esetére a többi szerződő fél jogosult volt az önkormányzat által kivetett adó mértékével megegyező kötbérkövetelést érvényesíteni.

Oldalak