Például 04/24/2018
Például 04/24/2018

Előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményez bankokat és bankkártya-szolgáltatásokat érintő versenyügyben a Kúria

Tájékoztató a Kúria Kfv.III.37.415/2017. számú előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező végzéséről: Az 1990-es évek közepén a felperesi bankkártya kibocsátó társaságok szabályzataikkal lehetővé tették, hogy a kártyáikat kibocsátó és elfogadó bankok közösen meghatározzák a kibocsátó és elfogadó bankok közötti belföldi bankközi jutalékok (interchange fee) mértékét. Ennek nyomán hét bank, melyeknek többsége mindkét kártyatársaság rendszeréhez csatlakozott és melyek a kártyakibocsátói és elfogadói piac nagy részét lefedték, több tárgyalást követően, 1996.

A munkaügy kulcsfontosságú kérdéseiről az InfoRádióban

A Kúria két munkaügyben született kollégiumi véleményéről és a témában lefojtatott joggyakorlat-elemzésről beszélt dr. Tálné dr. Molnár Erika az InfoRádiónak adott interjújában 2018. március 8-án. A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának helyettes vezetője elmondta, a joggal való visszaélés tilalma és az egyenlő bánásmód követelményének megsértése témakörökben 2017-ben közzétett kollégiumi vélemények a két jogterület kapcsán mutatkozó bizonytalanságot hivatottak feloldani.

Tájékoztató képviselőjelölt mentelmi jogának felfüggesztését is érintő választási ügyben hozott határozatról

Tájékoztató a Kvk.IV.37.251/2018/3. számú határozatról (NVB 159/2018. számú határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem elbírálásáról): A Nemzeti Választási Bizottság a fenti – minősített többséggel meghozott – határozatában Dr. C. Cs. A. független országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát a legfőbb ügyész indítványával érintett ügyben felfüggesztette. A felfüggesztő határozat szerint a döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az érintett jogorvoslat iránti kérelmet nyújtott be a Kúriára.

Izgalmas kérdések – jogszerű válaszok A Kúria elnökének előadása a Corvinus Egyetemen

A bírói hivatásról, az ítélkezés sajátosságairól és a joggyakorlat aktuális kérdéseiről is beszélt dr. Darák Péter a Budapesti Corvinus Egyetemen 2018. március 7-én. A Kúria elnöke előadásának felvezetőjét követően hallgatói kérdésekre is válaszolt. Az érdeklődők előzetesen 150 kérdést intéztek a legfőbb bírói fórum vezetőjéhez, amelyek érintették az igazságszolgáltatás rendszerét, a bírói munkát, az új eljárásjogi szabályokat, Darák Péter életútját és aktuális jogeseteket is.”
 
Budapest, 2018. március 8.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.580/2017/5. számú közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indult ügyben hozott döntéséről

A Kúria ítéletével hatályában fenntartotta a 4.500.000 forint nem vagyoni kár megtérítése iránt előterjesztett keresetet elutasító jogerős ítéletet. A Kúria a jogerős ítéletben elfoglalt állásponttal egyetértve kifejtette, hogy a jogalkotás nem minősül a közhatalom gyakorlása során végzett szervező, intézkedő tevékenységnek, így a jogalkotásért fennálló felelősségre a Ptk. 349. §-a nem alkalmazható, és a perbeli esetben polgári jogi kárkötelmet keletkeztető diszfunkcionális jogalkotás sem volt megállapítható.

Oldalak