Például 07/19/2018
Például 07/19/2018

Méltatlanságra okot adó magatartásként értékelhető, ha a köztisztviselő semmilyen módon nem akadályozza meg, hogy a hozzátartozója az általa is használt és haszonélvezeti jogával terhelt ingatlanon kábítószert termesszen

A felperes közszolgálati jogviszonyban állt az alperesnél közterület-felügyelői munkakörben. Munkáját az alperes a teljesítmény követelmény értékelése és minősítése alapján jóra értékelte. A felperes köteles volt a vonatkozó jogszabályok betartására, munkaköri feladatai közé tartozott egyebek mellett közreműködni a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában. A felperes az alperesnek bejelentette, hogy a helyi médiában megjelent hír – mely szerint kábítószer birtoklás bűntettének elkövetése alapos gyanúja miatt eljárás indult egy fiatalember ellen – a gyermekét érinti.

Nem kizárt, hogy a felek megállapodása a végkielégítésre jogosultság vonatkozásában az Munka törvénykönyvben szabályozottakhoz képest a munkavállalóra kedvezőbb kikötés megállapításával eltérjen

A felperesek ügyvezető igazgató és gazdasági igazgató munkakörben álltak munkaviszonyban az alperesnél. Az alperes igazgatóságának elnöke igazgatósági ülést hívott össze, melynek napirendi pontjait 5 nappal korábban a központi bank javaslatára a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (Szhivtv.) előírásai betartása napirendi ponttal kiegészítette.

A globalizáció kihívásaira keresték a választ a könyvtáros szakma képviselői Párizsban

Az egyre növekvő globalizációból adódó kihívásoknak csak akkor tud megfelelni a könyvtári szakma, és ezeket akkor tudja leküzdeni, ha egy befogadó válasz születik az egységes könyvtári területen – hangzott el a Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) párizsi konferenciáján 2018. május 14-16-án.

A tartásdíjperekről az InfoRádióban

A rokontartás szabályaival kapcsolatos bírói gyakorlatot vizsgálta joggyakorlat-elemző csoport a Kúrián. A kutatás eredményeiről, a csoport összefoglaló véleményéről is beszélt dr. Makai Katalin, a Polgári Kollégium nyugalmazott tanácselnöke az InfoRádióban 2018. május 31-én. A Paragrafus című műsorban a joggyakorlat-elemző csoport vezetőjét Sigmond Árpád kérdezte.

Tájékoztató azonnali hatályú felmondás jogszerűsége tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.383/2017. számú ügyről

A munkáltató azonnali hatályú felmondása jogszerű, ha a munkavállaló jogszerű indok nélkül, a felettese tekintélyét romboló módon, munkatársai előtt megtagadja, illetve feltételekhez köti a munkavégzéshez szükséges egyeztetést, ezáltal az együttműködési kötelezettségét jelentős mértékben, szándékosan megszegi [Mt. 6.§ (2) bekezdés. Az erre alapított azonnali hatályú felmondás jogszerű [Mt. 78.§ (1) bekezdés a) pont].

Oldalak