Például 04/24/2018
Például 04/24/2018

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.671/2017/8. számú szerződés létrehozása iránt indult ügyben hozott döntéséről

A Kúria ítéletével hatályában fenntartotta a keresetet elutasító jogerős ítéletet. A felperes keresete arra irányult, hogy a bíróság a Ptk. 208. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel a Kft. és az alperes között 2007. május 31-én létrejött és 2009 februárjában meghosszabbított határidejű előszerződésre, hozza létre a felperes és az alperes között a perbeli mű megfilmesítése tárgyában a szerződést, tekintettel arra, hogy a felperes a Kft-vel 2011.

Tájékoztató a Kfv.VI.35.675/2017. számú adózási jogviszonyhoz kapcsolódó egyedi ügyben, az áfa alanyiság megállapítására vonatkozóan beszerzett bizonyítékokat a bíróságnak okszerűen kell értékelnie

Az elsőfokú adóhatóság határozatában többek között kötelezte a felperest áfa adónemben adókülönbözet és ehhez kapcsolódóan adóbírság és késedelmi pótlék megfizetésére. Az indokolásban megállapította, hogy a vizsgált időszakban a felperes rendszeres jelleggel folytatott személyszállítási tevékenységet jövedelemszerzés céljából, ezért az áfa alanyának minősül.

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.47/2018. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

Ha a felülvizsgáltat során a bíróság jogerős ügydöntő határozatát a Kúria hatályon kívül helyezi, és a bíróság megismételt eljárásban újabb jogerős ügydöntő határozatot hoz, azzal szemben a felülvizsgálatnak az általános szabályok szerint van helye, vagyis nem érvényesül a felülvizsgálati indítvány egyszeri benyújthatóságára vonatkozó korlátozás.

Oldalak