Például 06/18/2018
Például 06/18/2018

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.953/2017. számú, ún. rendőr-képmás ügyben hozott döntéséről

A jogerős ítélet megállapította, hogy az alperes azzal, hogy az általa üzemeltetett internetes hírportálon a tüntetést biztosító rendőrök képmását hozzájárulásuk hiányában, felismerhető módon nyilvánosságra hozta, megsértette a felperesek képmás védelméhez fűződő személyiségi jogát.
Az alkotmányjogi panasz folytán eljárt Alkotmánybíróság a 28/2014. (IX. 29.) AB határozatával (a továbbiakban: Abh1.) megállapította, hogy a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.656/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisítette.

A választási jogorvoslatokat is áttekintette a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma

A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma áttekintette a 2018-as országgyűlési választások kapcsán folytatott jogorvoslatok gyakorlatát. A kollégiumi ülést a Kúria elnöke hívta össze, a tanácskozást 2018. június 4-én tartották a Kúria épületében. A Kollégium tanácsai beszámoltak az elvégzett munkáról, az elbírált ügyek számáról és a jogi szempontból elvi tartalmú ügyeket vitatták meg.

Méltatlanságra okot adó magatartásként értékelhető, ha a köztisztviselő semmilyen módon nem akadályozza meg, hogy a hozzátartozója az általa is használt és haszonélvezeti jogával terhelt ingatlanon kábítószert termesszen

A felperes közszolgálati jogviszonyban állt az alperesnél közterület-felügyelői munkakörben. Munkáját az alperes a teljesítmény követelmény értékelése és minősítése alapján jóra értékelte. A felperes köteles volt a vonatkozó jogszabályok betartására, munkaköri feladatai közé tartozott egyebek mellett közreműködni a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában. A felperes az alperesnek bejelentette, hogy a helyi médiában megjelent hír – mely szerint kábítószer birtoklás bűntettének elkövetése alapos gyanúja miatt eljárás indult egy fiatalember ellen – a gyermekét érinti.

Nem kizárt, hogy a felek megállapodása a végkielégítésre jogosultság vonatkozásában az Munka törvénykönyvben szabályozottakhoz képest a munkavállalóra kedvezőbb kikötés megállapításával eltérjen

A felperesek ügyvezető igazgató és gazdasági igazgató munkakörben álltak munkaviszonyban az alperesnél. Az alperes igazgatóságának elnöke igazgatósági ülést hívott össze, melynek napirendi pontjait 5 nappal korábban a központi bank javaslatára a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (Szhivtv.) előírásai betartása napirendi ponttal kiegészítette.

A globalizáció kihívásaira keresték a választ a könyvtáros szakma képviselői Párizsban

Az egyre növekvő globalizációból adódó kihívásoknak csak akkor tud megfelelni a könyvtári szakma, és ezeket akkor tudja leküzdeni, ha egy befogadó válasz születik az egységes könyvtári területen – hangzott el a Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) párizsi konferenciáján 2018. május 14-16-án.

Oldalak