Például 03/20/2018
Például 03/20/2018

Új tájékoztató kisfilmek a Kúria honlapján

Új tájékoztató kisfilmek segítségével ismerteti a Kúria, miként történik a panaszok intézése, és hogyan zajlik a választási és a népszavazási ügyek felülvizsgálata a legfőbb bírói fórumon.

„Panaszügyek folyamata a Kúrián” és „Választási - Népszavazási ügyek a Kúrián” címmel  rövidfilmek készültek. Az 5 perces videók arról tájékoztatnak, hogy a panaszügyek tekintetében miként jár el a Kúria, illetve mi a folyamata a választási és népszavazási ügyek felülvizsgálatának.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.120/2017. számú ügyről munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 1975. szeptember 15-étől állt az alperes jogelődjénél és az alperesnél alkalmazásban.  A felperes a M.K. szervezeti egységben dolgozott, melynek vezetője A.Z. minőségügyi igazgató volt, aki 2014. novemberében a kitűzött létszámracionalizálás megtervezésekor a felperest jelölte meg olyan munkavállalóként, akinek a munkáját hiányolni tudja. Az alperes 2014. december 17-én közölt felmondással 11 másik munkavállaló mellett a felperes munkaviszonyát is megszüntette. Egyedül a felperes volt védett korú, mely körülményről az alperesnek tudomása volt.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.034/2017. számú ügyről felmondás jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 2003. november 10-étől állt az alperes alkalmazásában utasbiztonsági ellenőr munkakörben. A RDFSZ-nek, majd két szakszervezet egyesülésével létrejött LESZ alelnöke lett. A felperes 2009. óta az utasbiztonsági ellenőri feladatai alól mentesülve kizárólag függetlenített szakszervezeti tisztségviselőként járt el. 2009. október 20-án a LESZ elnöke bejelentette a munkáltató részére, hogy az 1992. évi XXII. tv.  (régi Mt.)  28. §-a alapján 28 főt illet védettség, közöttük a felperest is.Az alperes 2012. július 5-én megkereste a LESZ elnökét, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.144/2017. számú ügyről munkaviszony megszüntetése tárgyában

A felperes szakápolóként állt az alperes alkalmazásában, amikor 2011. október 18-án úti balesetet szenvedett és keresőképtelenné vált. Ezt követően 2012. júliusában egy hónapot dolgozott, majd újból keresőképtelen lett és 2013. augusztusáig baleseti táppénzben részesült. 2013. szeptemberében és október 1-jétől 27-éig terjedő időszakban szabadságon volt, ezt követően munkába állt. Munkaviszonyát az alperes 2014. január 9-én kelt felmondásával szüntette meg.

Oldalak