Például 04/24/2018
Például 04/24/2018

Dr. Darák Péter Hannoverben tart előadást

Az Alsó-szászországi Bírószövetség meghívására a Kúria elnöke Hannoverbe utazik, hogy 2012. június 12-én részt vegyen és felszólaljon „Az igazságügyi önigazgatásba való átmenet gyakorlati kihatásai” címmel megrendezésre kerülő konferencián.

Előadásában Dr. Darák Péter a rendszerváltás utáni – az 1997-es és a 2011-es  - igazságügyi reformokról tájékoztatja a konferencia résztvevőit.

Budapest, 2012. június 5.

a Kúria Sajtótitkársága

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.408/2011/5. számú ügyben hozott határozatról

Az alperes a 2000. október 26-án közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés szerint 39 millió forint kölcsönt nyújtott az adós kft-nek, amely kölcsön visszafizetését - továbbiak mellett - a felperes készfizető kezessége biztosította. Az adós kft. 2002. december 31. napjával felszámolás alá került, 2005. május 25-i hatállyal törölték a cégjegyzékből. Az alperes 2006. április 12-én a kölcsönszerződés záradékolásával a végrehajtás elrendelését kérte a készfizető kezes felperes ellen.

A felperes keresetében az ellene indított végrehajtás megszüntetését kérte.

A Kúria elnökének felszólalása a VI. Nemzetközi Adókonferencián

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke részt vesz, és felszólal VI. Nemzetközi Adókonferencián, amelyet „Adózás Európában” címmel szervezett a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete. A 2012. június 7-8-án megrendezésre kerülő VI. Nemzetközi Adókonferencia témája a telephely-fióktelep lesz.

Kártérítés megfizetése iránt a Gfv.X. 30.353/2011. számú ügyben a Kúria 2012. május 31. napján kihirdetett határozata (Energy Capital Energiakereskedő Zrt. - MAVIR)

A villamos energia áthozatalát biztosító szerződés nem teremt arra jogcímet, hogy a vevő olyan energia áthozatalához szükséges engedély kiadását (kódokat) is követelje, amelyre a megállapodás nem  terjedt ki. Ha a vevő többlet energiát vásárol, azt, a saját kockázatára  teszi. Ha a rendszerirányítónak nincs megállapodása a másik rendszerirányítóval arra nézve, hogy milyen mennyiségű energia áthozatali jog illeti meg az egyes energiakereskedőket, a rendszerirányító akkor jár el helyesen, ha a jogosultságokat akció tartásával osztja szét, illetve állapítja meg. (Ptk. 198.§, 2007.

Oldalak