Például 10/19/2018
Például 10/19/2018

Megbeszélés az állami szerveknek a korrupció ellenes együttműködési nyilatkozatban foglaltak teljesüléséről

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke vezetésével, dr. Polt Péter legfőbb ügyész, dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviseletében Kovács Zoltán államtitkár úr, valamint Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke tanácskozást tartottak 2012.

Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30.083/2012. számú ügyben hozott különösen munkaigényes határozatáról

Az elsőfokú bíróság – a másodfokú bíróság által helybenhagyott – ítéletével azért utasította el a felperesnek a bankgarancia szerinti összeg megfizetésére irányuló keresetét, mert az alperes bank nem a bankgarancia kötelezettjének jogutódja. Az elsőfokú bíróság a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr. (Nmjt.) 25. § j) pontja alapján az 1984-ben a bankgarancia vállalása idején hatályos jugoszláv jogot alkalmazta, melynek megismerése érdekében megkereste a Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztályát, valamint szakértőt is kirendelt.

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.20.213/2012. számú ügyében hozott határozatáról

A dunaföldvári volt szovjet laktanya épületei 1998-tól önkormányzati tulajdonba kerültek. A Dunaföldvári Önkormányzat által létrehozott alperes a tulajdonába került épületek közül az egykori katonai szállókat alvállalkozó közreműködésével lakásokká alakította át. A generálkivitelező alperes – egyben mint az épületek tulajdonosa – végezte az átalakítással, felújítással valamint az értékesítéssel kapcsolatos tájékoztatást, ügyintézést. A lakásokat megvásárló felperesek – illetve jogelődeik – a beköltözést követően különböző hibákat észleltek.

Oldalak