Például 10/21/2018
Például 10/21/2018

Közlemény a Kúria hét tagú jogegységi tanácsa által hozott határozatáról

A nyilvános helyen vagy közterületen szolgálati kötelezettséget teljesítő vagy munkát végző személy e tevékenységének ellátása során nem minősül közszereplőnek, ezért a személyt beazonosítható módon, egyediesítetten ábrázoló képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához szükséges a hozzájárulása.

A Kúria a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) korábbi egységes gyakorlatának megfelelően döntötte el a jogegységi eljárásban felmerült elvi kérdést.

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke az ELTE Pénzügyi Jogi konferenciáján

Adójogi esetek az elmélet tükrében
(2012. november 23.)

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara 2012. november 23-án adójogi konferenciát rendezett a Kúriával, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületével, a Budapesti Ügyvédi Kamarával és az Adótanácsadók Egyesületével, mint társszervezőkkel közösen. A konferencián előadást tartott Darák Péter a kúria elnöke – aki egyben a Kar Pénzügyi Jogi Tanszékének adjunktusa.

A Kúria Polgári Kollégiuma vezetőjének 2012. október 29-ei körlevele a kollégiumvezetők részére az idegen pénznemben meghatározott követelés végrehajtásának elrendelése tárgyában

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara Elnöke a Kúria Elnökének címzett, 2012. szeptember 6-ai keltezésű levelében jelezte, hogy eltérő az eljáró bíróságok gyakorlata az idegen pénznemben meghatározott pénzkövetelésről kiállított közjegyzői okiratok végrehajtási záradékkal való ellátása tekintetében.

Sajtóbeszélgetés Dr. Kovács András megbízott tanácselnökkel az által vezetett joggyakorlat-elemző csoport tevékenységéről

MEGHÍVÓ


Sajtóbeszélgetés
 a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma joggyakorlat-elemző csoportjának tevékenységéről

2012. november 21-én, szerdán 11.00 órai kezdettel sajtóbeszélgetést tartunk a Kúrián.

Téma: Az idegenrendészetben folytatott ítélkezési gyakorlat
Helyszín: Kúria, I. em. 154.
Tájékoztat: dr. Kovács András megbízott kúriai tanácselnök, a joggyakorlat-elemző csoport vezetője.

Oldalak