Például 04/24/2018
Például 04/24/2018

Dr. Darák Péter és Salim Joubran találkozója

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke a mai napon hivatalában fogadta a  Magyarországon hivatalos látogatáson tartózkodó izraeli Legfelsőbb Bíróság első állandó arab – keresztény származású bíráját, Salim Joubrant.

A megbeszélésen a Kúria elnöke kifejezésre juttatta: kész a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére, a legfelsőbb ítélkezési főrumok közötti együttműködés kialakítására, nem csak a Legfelsőbb Bíróságok elnökei, hanem az ítélkező bírák szintjén is. A felvetésre a tárgyaló partner is készséget mutatott.

Tájékoztató a Budapest XII. kerületében felállított "Turul-szobor" fennmaradási ügyében meghozott felülvizsgálati döntésről

A  Kúria  2012.  május  9.  napján  nyilvános  tárgyaláson elbírálta  a  Budapest  XII.  Önkormányzat  felperes  által benyújtott  felülvizsgálati  kérelmet  a  XII.  kerületben elhelyezett  Turul  szobor  korábbi  fennmaradási  engedélye kapcsán.

A  Kúria  felülvizsgálati  tanácsa  megállapította,  hogy  az alperes  Budapest  Főváros  Kormányhivatala  jogelődje  által hozott  határozat  az  akkor  hatályos  jogszabályoknak megfelelt,  s  ezt  törvényesen  állapította  meg  az  ügyben első fokon eljárt Fővárosi Bíróság.

Tájékoztató a Kúria Polgári Kollégium Gazdasági Szakága bírái által kialakított vélemény a Ctv. 131/A. § (1) bek.-nek értelmezéséről

A 2012. április 12-én a Bíróképző Akadémián a cégbírók részére megtartott képzésen határozott kérésként merült fel, hogy a Kúria a lehető legrövidebb időn belül foglaljon állást a 2006. évi V. tv. (Ctv.) 2012. március 1-jével hatályos, a 2011. évi CXCVII. tv. (Mód. tv.) 139. § (3) bekezdésével beiktatott 131/A. § (1) bekezdésével összefüggésben felmerült jogértelmezést igénylő kérdésekben, mivel az alább vázolt három kérdéskörben nem egységes a cégbíróságok álláspontja, továbbá eltér egyes cégbíróságok, valamint egyes a felszámolási ügyekben eljáró bíróságok álláspontja  is.

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.372. számú ügyében hozott határozatról

A lakás kiürítése iránt indított felülvizsgálati eljárásban – egyebek mellett – a haszonélvezeti jog gyakorlásáról kellett dönteni abban az esetben, amikor az ingatlan egy meghatározott eszmei hányadán egyszerre két személyt – a felperest és az I. rendű alperest is – özvegyi haszonélvezeti jog illeti meg.

A felülvizsgálati kérelmet előterjesztő I-III. rendű alperesek azt kifogásolták, hogy az ügyben eljárt bíróságok álláspontját semmilyen törvényhely nem támasztja alá, számukra az nem elfogadható „csak azért, mert a bíróság mondja”.

Oldalak