Például 01/19/2018
Például 01/19/2018

Díjazták a bírósági fotópályázat nyerteseit – A Kúria elnökének különdíjasa: Szőnyi István

Szőnyi István: Kúria lépcsőház című alkotása nyerte a legfőbb bírói fórum elnökének különdíját az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által negyedik alkalommal kiírt fotópályázaton. A „Fókuszban a bíróság” pályázóinak 2017. december 12-én nyújtották át az elismeréseket.

Az Országos Bírósági Hivatal közleménye itt olvasható: http://birosag.hu/media/aktualis/300-kep-kozul-valasztottak-nyerteseket-...

Budapest, 2017. december 13.

Jóváhagyta az Országgyűlés a Kúria 2016-os beszámolóját

A képviselők 145 igen szavazattal, 24 tartózkodás mellett fogadták el a vonatkozó határozatot 2017. december 12-én.   Darák Péter, a Kúria elnöke a legfőbb bírói fórum vezetője november 30-án Kúria 2016-os tevékenységéről szóló beszámolót ismertetve azt emelte ki, hogy a konzultációs testületek létrehozása eredményesen járult hozzá a vitatott jogi kérdések megnyugtató rendezéséhez.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.IV. 20.033/2017/6. számú, szabadalom megsemmisítése iránt indult ügyben

Az ellenérdekű fél jogosultja és 50%-ban feltalálója a „Kártyás elszámoló rendszer és eljárás ilyen rendszer működtetésére” című szabadalomnak, amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a kérelmezők kérelmére határozatával megsemmisített.

Tájékoztató a Kúria a Kfv.VI.37.848/2017. számon mezőgazdasági termelőszervezet üzemközpontjának bejegyzésével kapcsolatos egyedi ügyben hozott döntéséről

Felperes, mint mezőgazdasági termelőszervezet három üzemközponttal (négy ingatlant érintően) kívánta regisztráltatni magát az ingatlan-nyilvántartásban. A földhivatal a kérelmet jogerősen azzal utasította el, hogy a Földforgalmi törvényre és a kapcsolódó releváns jogszabályokra is tekintettel egy földműves/mezőgazdasági termelőszervezet csak egy mezőgazdasági üzemközponttal, egy hrsz.-on regisztrálható a nyilvántartásban.

Felperes keresetében a határozat megváltoztatását kérte, mert nézete szerint ez a korlátozás nem vezethető le a jogszabályokból.

Oldalak