Például 10/23/2018
Például 10/23/2018

Kónya István: „A védekező cselekmény egyetlen kritériuma a szükségesség”

A jogos védelem törvényi szabályozásáról, jogtörténeti fejlődéséről és az ezzel kapcsolatos bírói gyakorlatról beszélt a Kúria elnökhelyettese a Karc FM rádiónak adott interjújában 2018. szeptember 16-án. Dr. Kónya István a Bírósági Akták című műsorban rámutatott a jogos védelem és az önvédelem közötti jelentős különbségekre is. A legfőbb bírói fórum helyettes vezetője több kúriai döntés kapcsán emlékeztetett, a jogtalan támadó viseli a jogtalan támadás minden kockázatát.

Tájékoztató szabadalom megsemmisítése iránt indult ügyben hozott döntésről a Kúria Pfv.IV.21.504/2017/11. számú ügyében

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) az ellenérdekű felek által indított eljárásban hozott határozatával megsemmisítette a kérelmező javára oltalom alatt álló „Pirazolo-pirimidinon származékok impotencia kezelésére” című szabadalmat. Az elsőfokú bíróság végzésével az SZTNH határozatát megváltoztatta és az ellenérdekű feleknek a szabadalom megsemmisítése iránti kérelmeit elutasította, valamint az ellenérdekű felek megváltoztatási kérelmeit is elutasította. A másodfokú bíróság végzésével az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.

Két kollégiumi véleményt fogadott el a Kúria a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma

A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma (KMK) 2018. szeptember 17-én rendes soros ülésén megtárgyalta a földforgalmi ügyek egyes kérdésiről szóló kollégiumi véleménytervezetét, valamint a munkáltató egészségkárosodásáért fennálló kártérítési felelősségének összegszerűsége kérdéseit tartalmazó kollégiumi véleményt.

Oldalak