Például 04/27/2018
Például 04/27/2018

A migrációval összefüggő közigazgatási bírói gyakorlatot vizsgálja joggyakorlat-elemző csoport a Kúrián

A Magyar Idők napilap arról tudósít, hogy még a nyári ítélkezési szünet előtt megtartja alakuló ülését a Kúrián az a joggyakorlat-elemző csoport, amely a migrációs perek tapasztalatait összegzi. A cikk 2018. március 22-én jelent meg.

A lap internetes oldalán az írás itt olvasható: https://magyaridok.hu/belfold/migracios-aktakat-elemzi-kuria-2916331/

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.757/2017. számú, bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránt indult ügyben hozott döntéséről

A jogerős ítélet elutasította a felperesek keresetét, amely a Ptk. 349. § (1) és (3) bekezdései, valamint a 339. § (1) bekezdése alapján bírósági jogkörben okozott kár megtérítése címén 15.519.535.000 forint megfizetésére irányult.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv. IV. 20.900/2017 számú ügyben, a büntető eljárásról való tudósítás alapvető szabályai tárgyábaN

A mai napon a Kúria hatályában fenntartotta a felperes (volt magas rangú rendőrtiszt) keresetét az ellene (is) folyamatban lévő büntető eljárásról szóló tudósítások kapcsán nagyobb részben elutasító jogerős részítéletet.

Tájékoztató a Kúria tárgyaláson meghozott Mfv.II.10.321/2017/12. számú határozatáról közszolgálati jogviszony rendeltetésellenes és az egyenlő bánásmód tilalmába ütköző megszüntetése tárgyában

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a peres felek között 2002. április 15-étől állt fenn határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, melynek keretében a felperest jogi végzettséggel rendelkező közbeszerzési biztosként foglalkoztatták főtanácsosi besorolási fokozatban. Munkáját a jogi végzettségű biztosokból és szakmai biztosokból álló K. D.-ben végezte, a munkaköréhez előírt képzettséggel, végzettséggel rendelkezett. Nagy szakmai tapasztalattal, gyakorlattal bírt, munkáját megfelelően látta el, annak elismeréseként többször jutalomban részesült.

Oldalak