Például 12/11/2018
Például 12/11/2018

Tájékoztató kettős adóztatás kérdését vizsgáló döntésről

A Kúria Kfv.V.35.331/2018/4. számú ügyében: a felperes jogi álláspontja szerint kettős adóztatást végez az adóhatóság, mert a szántó ingatlana után települési adót vetett ki, ugyanakkor az ingatlanát haszonbérleti szerződés alapján használó kft. élelmiszerlánc-felügyeleti díjat fizet.

Tájékoztató felmondás jogellenessége és jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.555/2017. számú ügyben a döntés elvi tartalma: az Mth. 2. § (1) bekezdése alapján – miszerint az Mt.-t főszabályként a hatályba lépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell – az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően kell megállapítani a vezető állásúnak minősülést.

Tájékoztató azonnali hatályú felmondás tárgyában született döntésről

Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.529/2017. számú ügyében a döntés elvi tartalma: folyamatosan, a munkavállaló azonnali hatályú felmondásakor is fennálló kötelezettségszegéssel indokolt intézkedés esetében a jogvesztő határidő elmulasztása nem állapítható meg akkor sem, ha a felek között a helyzet rendezése érdekében több alkalommal megbeszélésre került sor, de az eredménytelenül zárult.

A jogügylet jogi minősítése a bíróság feladata

Tájékoztató a Kfv.VI.35.585/2017. számú jelentős ügyről: az elsőfokú adóhatóság a gabona- és magkereskedelemmel foglalkozó felperesnél bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott le különböző adónemekben. A másodfokú adóhatóság határozatában hangsúlyozta, hogy a határidős ügyletek tekintetében minden esetben az adott ügylet gazdasági tartalma, az ügylettel elérni kívánt cél az irányadó.

A megvádolt operatőr cselekménye nem valósította meg a garázdaság vétségét

Közlemény a Kúria Bfv.III.796/2018. számú ügyben kihirdetett ítéletéről: A Kúria 2018. október 30-i nyilvános ülésen meghozott ítéletével a védő felülvizsgálati indítványát elbírálva bűncselekmény hiányában felmentette a garázdaság vétsége miatt ellene emelt vád alól azt az operatőrt, aki 2015. szeptember 8-án Röszke külterületén a szerb-magyar határszakasz közelében a tömeges bevándorlásról tudósításakor a rendőri intézkedés elől elfutó több száz migráns rohama közben – miután egyikük őt megtaszította – két főt lábon rúgott, egyet pedig megkísérelt.

Oldalak