Kvk.IV.37.386/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.IV.37.386/2014/2.

A Kúria a Magyar Gazdaság Párt kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. március 16-án meghozott 816/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A Kúria kötelezi a kérelmezőt, hogy - külön felhívásra – fizessen meg az államnak 1.000 (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A Pest Megye 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 39/2014. (III.06.) számú  határozatával a jelölő szervezetre 50.750,- Ft bírságot szabott ki a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 124. §-a alapján. A fellebbezés folytán eljárt Nemzeti Választási Bizottság a 816/2014. számú határozatával a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül – a Ve. 231. § (1) bekezdés b) és d) pontja alapján - elutasította (mert a fellebbezés elkésett és nem tartalmazta a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat).
A kérelmező felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához a  816/2014. számú határozattal szemben.

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A Kúria megállapította, hogy a Nemzeti Választási Bizottság határozata 2014. március 16-án kelt, a felülvizsgálati kérelem (amelyen 2014. március 10-ei dátum szerepelt) elektronikusan 2014. március 26-án 23 óra 15 perckor, a Nemzeti Választási Bizottság részére 2014. március 27-én 7 óra 51 perckor került megküldésre. A Ve. 224. § (2) bekezdése szerint a felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A fentiek alapján a felülvizsgálati kérelmet 2014. március 19-én 16 óráig lehetett volna benyújtani. A Kúria ezért megállapította, hogy a fellebbezés elkésett. A Ve. 231. § (1) bekezdése b) pontja szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett.

A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.  A kérelmező a felülvizsgálati kérelmet jogi képviselő nélkül nyújtotta be. A Ve. 231. § (2) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani akkor is, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

A fentiek alapján a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja és 231. § (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét – illetékmentességi nyilatkozat hiányában - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése és 58.§ (1) bekezdés f) pontja alapján állapította meg, és az ennek alapján számított mérsékelt eljárási illeték viselésére a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§-ának (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt.

A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve.232.§ (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. március 31.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt  sk.előadó bíró,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró