Kvk.IV.37.466/2014/9. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Kúria

Kvk.IV.37.466/2014/9. szám

A Kúria az ügyvéd által képviselt kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. április 4. napján meghozott 946/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

v é g z é s t

A Kúria a 2014. április 10. napján a fenti ügyszám alatt folyamatban lévő eljárásban meghozott végzésének sorszámát akként javítja ki, hogy a végzés sorszáma helyesen Kvk.IV.37.466/2014/8. szám.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A Kúria hivatalból észlelte a végzés sorszámában történt elírást, ezért a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 228. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 224. § (1) bekezdés szerint a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

Budapest, 2014. április hó 11.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke
Dr. Balogh Zsolt  sk.előadó bíró
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró