Kvk.V.37.197/2014/7. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.V.37.197/2014/7.szám

A Kúria az ügyvéd által képviselt Magyar Szocialista Párt   I. rendű, Együtt – a Korszakváltók Pártja II. rendű, Demokratikus Koalíció III. rendű, Párbeszéd Magyarországért Párt IV. rendű, Magyar Liberális Párt  V. rendű kérelmezőknek a Nemzeti Választási Bizottság 137/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán indult nemperes eljárásban a Kúria által hozott Kvk.V.35.197/2014/3. számú végzésének kijavítása tárgyában  - az alulírott napon- meghozta a következő

kijavító v é g z é s t :

A Kúria a Kvk.V.37.197/2014/3. számú végzésének az eljárási illetékre vonatkozó rendelkezését akként javítja ki, hogy a kérelmezőket egyetemlegesen kötelezi az eljárási illeték fizetésére.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 224.§ (1) bekezdése értelmében bíróság névcsere, hibás névírás, szám- vagy számítási hiba vagy más hasonló elírás esetén a határozat kijavítását végzéssel bármikor hivatalból is elrendelheti.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 228.§ (2) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 324.§ (1) bekezdése és 224.§ (1) bekezdése alapján a Kúria a rendelkező rész szerint határozott a  Kvk.V.37.198/2014/2. számú végzésének kijavításáról.

A Kúria által hozott végzés ellen további jogorvoslatnak a Pp. 233. §-a, 233/A. §-a és a Pp. 271. § (1) bekezdés e) pontja alapján nincs helye.

Budapest, 2014. április 3.

Dr. Lomnici Zoltán a tanács elnöke,
Dr. Kurucz Krisztina előadó bíró,
Dr. Kárpáti Magdolna bíró