Kvk.V.37.198/2014/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.V.37.198/2014/4.szám

A Kúria az  ügyvéd által képviselt Magyar Szocialista Párt   I. r., Együtt – a Korszakváltók Pártja II. r., Demokratikus Koalíció  III. r., Párbeszéd Magyarországért Párt  IV. r., Magyar Liberális Párt V. r. kérelmezőknek a Nemzeti Választási Bizottság 134/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat kérelem folytán indult nemperes eljárásban meghozott Kvk.V.37.198/2014/2. számú végzésének kijavítása tárgyában  - az alulírott napon - meghozta a következő

kijavító v é g z é s t :

A Kúria a Kvk.V.37.198/2014/2. számú végzésének az eljárási illetékre vonatkozó rendelkezését akként javítja ki, hogy a kérelmezőket egyetemlegesen kötelezi az eljárási illeték fizetésére.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A Kúria hivatalból észlelte, hogy a Kvk.V.37.198/2014/2. számú végzése rendelkező részének az eljárási illetékre vonatkozó rendelkezésében elírás történt.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 224. § (1) bekezdése értelmében bíróság névcsere, hibás névírás, szám- vagy számítási hiba vagy más hasonló elírás esetén a határozat kijavítását végzéssel bármikor hivatalból is elrendelheti.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 228.§ (2) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 324.§ (1) bekezdése és 224.§ (1) bekezdése alapján a Kúria a rendelkező rész szerint határozott a  Kvk.V.37.198/2014/2. számú végzésének kijavításáról.

A Kúria által hozott végzés ellen további jogorvoslatnak a Pp. 233. §-a, 233/A. §-a és a Pp. 271. § (1) bekezdés e) pontja alapján nincs helye.

Budapest, 2014. április 3.

Dr. Lomnici Zoltán a tanács elnöke,
Dr. Kárpáti Magdolna előadó bíró,
Dr. Kurucz Krisztina sk.bíró