Aktualitások
Összefoglaló az átmeneti bányászjáradék megállapítása tárgyában hozott Mfv.III.10.057/2017/7. számú határozatról
Az alperes elutasította a felperes által 2015. február 12-én előterjesztett, átmeneti bányászjáradék megállapítására irányuló igénybejelentést. A másodfokú társadalombiztosítási szerv az elsőfokú határozatot – a Tny. 37. § (1) bekezdése, 22/A. § (2) bekezdése, 95. § (8) bekezdése, a Tbj. 2007-2011 között hatályos 25. §-a, 4. § f) pontja, a 2012. január 1-től hatályos 4. § f) pontja és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Btv.) 49/B. § (1) bekezdése alkalmazásával – helybenhagyta ...
Tájékoztató a Kfv.VI.37.218/2017. számú egészségügyi igazgatási jogviszonyhoz kapcsolódó egyedi ügyben, a hímivarsejtek reprodukciós eljárásban való felhasználhatóságával kapcsolatos jogvita eldöntése során alkalmazandó a vonatkozó Irányelv
A felperes reprodukciós eljárások végzésére jogosult egészségügyi szolgáltató. Tevékenységéhez donor spermát kap a legnagyobb magyar spermabanktól, mely azt egy dán cégtől szerzi be ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.061/2017. számú ügyről írásbeli figyelmeztetés hatályon kívül helyezése tárgyában
A felperesek hosszabb idő óta az alperessel, illetve annak jogelődjével állnak munkaviszonyban autóbusz-vezető munkakörben. Tagjai a Sz. A. K. Szakszervezetnek. A szakszervezet 2015. szeptember 21-ére ún. fekete pólós demonstrációt hirdetett azon célból, hogy kikényszerítse a M.N.V. Zrt-től a szakszervezetekkel való tárgyalást a három éves bérrendezési program keretében ...
Tájékoztató a Kúria Pfv.V.20.044/2017/4. számú egyedi ügyben perújítási kérelem elbírálásával kapcsolatos döntéséről
A perújító felperes az alapperben újítási és találmányi díj iránti igényt érvényesített a volt munkáltatójával, a perújított alperessel szemben. A keresetét – egyebek mellett – arra alapította, hogy újításainak és szolgálati találmányainak hasznosítását ...
Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.068/2017/4. számú, munkaerő-kölcsönzés tárgyában született ítéletről
A felperes 2014. március 13-tól állt munkaerő-kölcsönzés céljából, határozatlan idejű munkaviszonyban az alperessel, amely alapján 2014. április 1-jétől a kölcsönvevő budapesti telephelyére került kikölcsönzésre automata gépkezelő munkakörbe ...
Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.197/2017/4. számú, elmaradt munkabér tárgyában született ítéletről
Az I. rendű felperes 1996. szeptember 13-tól, a II. rendű felperes 1999. május 3-tól, a III. rendű felperes 2003. április 7-től, a IV. rendű felperes 2001. július 2-tól és az V. rendű felperes 2001. június 1-jétől állt takarító munkakörben az alperesnél munkaviszonyban, melynek keretében a vasútállomás területén lévő utastér és vágányrészek közötti területek folyamatos, míg az irodák, iroda jellegű épületek, forgalmi helyiségek, folyosók, lépcsők, raktárak, WC-k, szociális helyiségek, őrhelyek, laktanyai területek munkanaponként egy alkalommal történő takarítása volt feladatuk akként, hogy azt az I. rendű és a II. rendű felperes 3 műszakban, így 7-15 óra, 14-22 óra és 22-6 óra közötti időszakban, míg a III. rendű, a IV. rendű és az V. rendű felperes 7-15 óra közötti időszakban látta el, heti 1 pihenőnap biztosításával ...
Összefoglaló a határon átnyúló munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenység munkaügyi ellenőrzése tárgyában hozott Mfv.III.10.003/2017/5. számú határozatról
Az elsőfokú közigazgatási szerv a felperes telephelyén tartott munkaügyi ellenőrzés eredményeként határozatával megállapította, hogy a felperes és a lengyel munkavállaló között 2012. április 2-tól munkaviszony állt fenn, kötelezte, hogy a munkavállalót a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szabályai szerint foglalkoztassa, tegyen eleget a munkaviszony létesítésével kapcsolatos, a NAV felé fennálló bejelentési kötelezettségének ...
Összefoglaló a maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset miatt felmerült rehabilitációs járadék, valamint az ellátás folyósításáig kifizetett összeg megtérítése tárgyában hozott Mfv.III.10.013/2017/4. számú határozatról
Az alperes jogelődje 2010. február 22-én két határozatot hozott a biztosított 2002. július 30-án bekövetkezett, egészségkárosodását eredményező közúti balesete miatt felmerült társadalombiztosítási ellátások megtérítése tárgyában ...
Kalas Tibor: A Kúria felkészült a választási jogorvoslattal együtt járó többletfeladatok ellátására
A Kúria választási jogorvoslattal összefüggő eljárásjogi és igazgatási feladatairól, valamint az új Közigazgatási perrendtartás szabályainak alkalmazásáról is beszélt a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium vezetője az InfoRádiónak adott interjújában 2018. február 8-án. Dr. Kalas Tibor a „Paragrafus” című jogi magazinműsornak nyilatkozott. ...
Az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerben 2018-ban elérhető adatbázisok az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program keretében
Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) hozzáférést biztosít a teljes bírósági rendszeren belül különböző jogi tartalmú szolgáltatásokhoz és jogi adatbázisokhoz magyar és idegen nyelven. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK